Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages<12
Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#11 Posted : Monday, February 18, 2013 11:11:36 PM(UTC)
Originally Posted by: cay bua Go to Quoted Post
can we rip a non-karaoke DVD and add lyrics to create Tkaraoke songs with this software?

Yes.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: DVT617
#12 Posted : Thursday, September 15, 2016 10:53:23 AM(UTC)
Hello A. Hai Lúa: I'm very new to the large file downloading. Could you recommend a good app that I can purchase to download the songs?
Thank you.
PS. Guys- Tkaraoke is the best out there so stop bickering about the pricing[biggrin] [biggrin] [biggrin]
User: Hai Lúa
#13 Posted : Thursday, September 15, 2016 1:41:06 PM(UTC)
The answer depends on where you are downloading from. Are you downloading from the web or newsgroup or others?
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: tamphan410
#14 Posted : Thursday, January 25, 2018 2:51:15 PM(UTC)
Có ai biết giúp giùm mình có tài khoản rồi mà không biết làm sao đề post bại hát lên public
User: pankaj patil
#15 Posted : Tuesday, June 19, 2018 7:52:42 PM(UTC)
purchase linkedin endorsements
User: rohit1491
#16 Posted : Sunday, September 13, 2020 9:11:54 PM(UTC)
thanks for sharing................
User: rohit1491
#17 Posted : Sunday, September 13, 2020 9:21:55 PM(UTC)
thank for sharing........
Users browsing this topic
Guest
2 Pages<12
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice