Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages<12
Options
Go to last post Go to first unread
User: toitoitoi
#11 Posted : Thursday, May 19, 2016 4:09:02 AM(UTC)
Originally Posted by: theunknown Go to Quoted Post
Nhung cai van dde khong phai la them 2 so khong. Ma TKT detects no' in order khong giong voi cai windows explorer.

Cai screenshot Toi attached la ben trai la output cua TKT generate from cai folder ben phai cua screenshot. Hai cai khong going nhau

Vi vay Toi nghi ly' do ma` file rename incorrectly la` vi` no' khong in order.


@TieuLinhTu

Minh khong biet ve software nay. Thong thuong hay dung TKT dde lam vi co' sang, nhung chac phai mo` dden ca'i Bulk Rename ultility ma` ban dda gioi thieu, vi chan co' nhan dduoc response gi cua nguoi developer cua cai TKT nay.Tôi đã gặp trường hợp này rôi vì nó nhận song list của bạn nó có mở đầu mỗi hàng là SAP KTV C_1 , trong khi nhửng số thứ tự kế tiếp là 10 và 100 , neu bạn đánh số là SAP KTV C_001, SAP KTV C_ 002, SAP KTV C_010......
thì nó sẻ theo thứ tự 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
windows explorer nhận diện những gì trong HDD của bạn
User: zuylinh
#12 Posted : Saturday, May 21, 2016 8:24:17 PM(UTC)
Nhận xét gần đây:
Windows Explorer đã thay đổi cách sắp xếp thứ tự(sort) tên hồ sơ (files name)có lẽ bắt đầu trong windows 10:
0001 = 001 = 01 = 1 (số sort theo giá trị số)
cách cũ:
0001 <# 001 <# <01 <# 1 (số sort theo giá trị chữ)

Đề nghị: TKT Rename nên có thêm một Preview Window để người xử dụng check trước khi rename, nếu có thể được thì nghiên cứu và sửa đổi chương trình cho thích hợp vói windows explorer.
User: theunknown
#13 Posted : Monday, May 23, 2016 5:18:52 AM(UTC)
Originally Posted by: zuylinh Go to Quoted Post
Nhận xét gần đây:
Windows Explorer đã thay đổi cách sắp xếp thứ tự(sort) tên hồ sơ (files name)có lẽ bắt đầu trong windows 10:
0001 = 001 = 01 = 1 (số sort theo giá trị số)
cách cũ:
0001 <# 001 <# <01 <# 1 (số sort theo giá trị chữ)

Đề nghị: TKT Rename nên có thêm một Preview Window để người xử dụng check trước khi rename, nếu có thể được thì nghiên cứu và sửa đổi chương trình cho thích hợp vói windows explorer.


Exactly!!! Agree, This is why I created this topic. Renaming in bulk should have some sort of verification like a preview windows, in case something different change.

Glad TieuLinhTu introduced the Bulk Rename utility. It works pretty well and it has the preview :)
User: victorpham
#14 Posted : Saturday, December 24, 2016 10:35:52 AM(UTC)
Cám ơn mọi nguời đã chia xẻ
User: Punk
#15 Posted : Thursday, July 06, 2017 12:12:49 PM(UTC)
Thanks for the info
Users browsing this topic
Guest
2 Pages<12
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice