Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Friday, February 26, 2010 10:39:41 PM(UTC)
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: songphat
#2 Posted : Monday, November 15, 2010 5:24:40 AM(UTC)
link die hết trơn,nản qá.tải cái Tkaraoke về rồi chẳng có nhạc để chơi, tìm ra nhạc rồi thì chẳng đow đc.
User: tUyET dEn
#3 Posted : Monday, November 15, 2010 1:46:04 PM(UTC)
songphat wrote:
link die hết trơn,nản qá.tải cái Tkaraoke về rồi chẳng có nhạc để chơi, tìm ra nhạc rồi thì chẳng đow đc.


this is just the song list... khong fai link dde DL...

Edited by moderator Tuesday, January 18, 2011 1:40:38 PM(UTC)  | Reason: Not specified


...

User: T_P
#4 Posted : Monday, November 15, 2010 4:02:45 PM(UTC)
songphat wrote:
link die hết trơn,nản qá.tải cái Tkaraoke về rồi chẳng có nhạc để chơi, tìm ra nhạc rồi thì chẳng đow đc.

vô phòng hướng dẫn đọc và tìm hiểu về tkaraoke chút đi bạn :
http://forum.tkaraoke.co...f_topics2_Tutorials.aspx
Dùng LATEST TKT tool để " AUTO UNZIP " T_P files .

- password to download files : T_P@tkaraoke.com
User: motlancuoi
#5 Posted : Sunday, April 03, 2016 8:09:00 AM(UTC)
đã có list. cám ơn

Edited by user Sunday, April 03, 2016 8:11:56 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice