Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 6:26:38 AM(UTC)
Vân Sơn Karaoke 28: Cánh Chim Lạc Loài

VSK 28_01 - Cát Tiên - Love Is
VSK 28_02 - Chế Linh & Thanh Tuyền - LK Trộm Nhìn Nhau
VSK 28_03 - Hạ Vy - LK Khóc Thầm & Người Thương Kẻ Nhớ
VSK 28_04 - Minh Trí & Việt Thy - Ánh Mắt Đưa Tình
VSK 28_05 - Vpop & Cát Tiên - Cánh Chim Lạc Loài
VSK 28_06 - Lệ Chi - Hoa 10 Giờ
VSK 28_07 - Diễm Liên & Nguyên Khang - Phút Ban Đầu
VSK 28_08 - Andy Quách - Khi Anh Bên Em
VSK 28_09 - Hà Ngọc Vân - Trái Cấm Tương Tư
VSK 28_10 - Nguyễn Thắng - Ước Chi Có Em
VSK 28_11 - Tuấn Ngọc & Thái Thảo - Chỉ Vì Yêu Em
VSK 28_12 - Trường Vũ - Ly Rượu Đắng Cay
VSK 28_13 - Vy - Doin' To Me
VSK 28_14 - Vpop - Lời Nguyện Cầu
VSK 28_15 - Tuấn Ngọc & Thái Thảo - Liên Khúc Phạm Duy
VSK 28_16 - Chế Linh - Hết Rồi
VSK 28_17 - Nhã Thanh - Gió Bấc
VSK 28_18 - Cát Tiên - Tình Còn Phong Ba
VSK 28_19 - Group - Sau Bức Màn Nhung

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:39:33 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice