Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, February 25, 2010 2:40:42 PM(UTC)
zavphi wrote:
Paris By Night Karaoke 10: SAY

bài / tên bản nhạc / ca sỷ / tác giả


01/ Say /Nguyễn Hưng/
02/ Sang Ngang /Dalena /Đỗ Lễ
03/ Đường Đi trọn Kiếp /Thế Sơn/
04/ Hoàng Hôn Màu Tím /Hương Lan/
05/ Tôi Vẫn Yêu Em /Thái Châu /
06/ Lời Tình Buồn /Thanh Hà /Vũ Thành An, Trần Ng. Minh
07/ Ngựa Phi Đường Xa /Thế Sơn - Nguyễn Hưng - Chí Tài/ Lê Yên, Phạm Đình Chương
08/ Thuyền Hoa /Ái Vân - Nguyễn Hưng/ Phạm Thế Mỹ
09/ Xóm Đêm /Duy Quang - Chí Tài - Thế Sơn /Phạm Đình Chương
10/ Hết Đêm Nay, Mai Sẽ Hay/ /Don Hồ
11/ Lệ Đá /Dalena /Trần Trịnh, Hà Huyền Chi
12/ Nỗi Lòng Người Đi /Thái Châu /Anh Bằng
13/ Giọt Sầu Trinh Nữ /Phương Loan /Thu Hoài - Đan Linh
14/ Rồi Mai Tôi Đưa Em /Tuấn Ngọc /Trường Sa
15/ Cơn Mưa Trong Đời /Ngọc Lan /Khúc Lan
16/ Giã Từ Đêm Mưa /Anh Khoa /Văn Phụng
17/ Tình Lỡ /Jenny Loan /Thanh Bình
18/ Trò Chơi /Thế Sơn - Bảo Hân /
19/ Kiếp Sau /Ái Vân /Nhật Ngân

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 10:39:08 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: letatthieu
#2 Posted : Tuesday, May 11, 2010 12:21:34 PM(UTC)
Làm sao để tải các bài hả bạn .
User: tkaraokeuser
#3 Posted : Sunday, May 19, 2013 9:22:19 PM(UTC)
PBNK 10_01 - Nguyễn Hưng - Say
PBNK 10_02 - Dalena - Sang Ngang
PBNK 10_03 - Thế Sơn - Đường Đi trọn Kiếp
PBNK 10_04 - Hương Lan - Hoàng Hôn Màu Tím
PBNK 10_05 - Thái Châu - Tôi Vẫn Yêu Em
PBNK 10_06 - Thanh Hà - Lời Tình Buồn
PBNK 10_07 - Thế Sơn & Nguyễn Hưng & Chí Tài - Ngựa Phi Đường Xa
PBNK 10_08 - Ái Vân & Nguyễn Hưng - Thuyền Hoa
PBNK 10_09 - Duy Quang & Chí Tài & Thế Sơn - Xóm Đêm
PBNK 10_10 - Don Hồ - Hết Đêm Nay Mai Sẽ Hay
PBNK 10_11 - Dalena - Lệ Đá
PBNK 10_12 - Thái Châu - Nỗi Lòng Người Đi
PBNK 10_13 - Phương Loan - Giọt Sầu Trinh Nữ
PBNK 10_14 - Tuấn Ngọc - Rồi Mai Tôi Đưa Em
PBNK 10_15 - Ngọc Lan - Cơn Mưa Trong Đời
PBNK 10_16 - Anh Khoa - Giã Từ Đêm Mưa
PBNK 10_17 - Jenny Loan - Tình Lỡ
PBNK 10_18 - Thế Sơn & Bảo Hân - Trò Chơi
PBNK 10_19 - Ái Vân - Kiếp Sau
PBNK 10_20 - Bảo Hân - Cô Bé Dỗi Hờn

Edited by user Monday, May 20, 2013 9:02:36 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: NHANNGUYEN1976
#4 Posted : Thursday, December 03, 2015 3:05:59 PM(UTC)

PBNK 10_01 - Nguyễn Hưng - Say
PBNK 10_02 - Dalena - Sang Ngang
PBNK 10_03 - Thế Sơn - Đường Đi trọn Kiếp
PBNK 10_04 - Hương Lan - Hoàng Hôn Màu Tím
PBNK 10_05 - Thái Châu - Tôi Yêu Em
PBNK 10_06 - Thanh Hà - Lời Tình Buồn
PBNK 10_07 - Thế Sơn & Nguyễn Hưng & Chí Tài - Ngựa Phi Đường Xa
PBNK 10_08 - Ái Vân & Nguyễn Hưng - Thuyền Hoa
PBNK 10_09 - Duy Quang & Nguyễn hưng & Thế Sơn - Xóm Đêm
PBNK 10_10 - Don Hồ - Hết Đêm Nay Mai Sẽ Hay
PBNK 10_11 - Dalena - Lệ Đá
PBNK 10_12 - Thái Châu - Nỗi Lòng Người Đi
PBNK 10_13 - Phương Loan - Giọt Sầu Trinh Nữ
PBNK 10_14 - Tuấn Ngọc - Rồi Mai Tôi Đưa Em
PBNK 10_15 - Ngọc Lan - Cơn Mưa Trong Đời
PBNK 10_16 - Anh Khoa - Giã Từ Đêm Mưa
PBNK 10_17 - Jenny Loan - Tình Lỡ
PBNK 10_18 - Thế Sơn & Bảo Hân - Trò Chơi
PBNK 10_19 - Ái Vân - Kiếp Sau
PBNK 10_20 - Bảo Hân - Cô Bé Dỗi Hờn
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice