Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: con coc
#1 Posted : Friday, January 02, 2015 5:00:12 PM(UTC)

Xin nhờ các bạn ai biết chỉ cho cách tạo một MP3 track karaoke không có tiếng ca sĩ từ file ở dạng VOB. Nghĩa là mình có những bài karaoke ở dạng VOB. Mình muốn một file ở dạng MP3 chỉ có tiếng karaoke không có tiếng ca sĩ hát.

Nên dùng software hay cách nào?

Cảm ơn các bạn nhiều. Điều này chắc anh Hai Lúa biết.
User: Hai Lúa
#2 Posted : Friday, January 02, 2015 5:25:06 PM(UTC)
Originally Posted by: con coc Go to Quoted Post
Xin nhờ các bạn ai biết chỉ cho cách tạo một MP3 track karaoke không có tiếng ca sĩ từ file ở dạng VOB. Nghĩa là mình có những bài karaoke ở dạng VOB. Mình muốn một file ở dạng MP3 chỉ có tiếng karaoke không có tiếng ca sĩ hát.

Nên dùng software hay cách nào?

Cảm ơn các bạn nhiều. Điều này chắc anh Hai Lúa biết.


1. Download TKT and run it.
2. Click on the Audio Ripper tab
3. Browse to pick your VOB file and select which track you want to make the mp3 for and click Start Ripping Audio
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: con coc
#3 Posted : Saturday, January 03, 2015 6:21:36 AM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
1. Download TKT and run it.
2. Click on the Audio Ripper tab
3. Browse to pick your VOB file and select which track you want to make the mp3 for and click Start Ripping Audio
Được rồi, Ôi quá tuyệt vời.

Thank You Hai Lúa [thumbup]

Edited by user Saturday, January 03, 2015 6:36:57 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: iwiied
#4 Posted : Thursday, December 03, 2015 12:47:32 AM(UTC)
thank you very useful information
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice