Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Quốc Thắng
#1 Posted : Tuesday, September 15, 2015 8:47:43 PM(UTC)
PHÒNG THU ÂM CHUYÊN NGHIỆP
CÔNG TY ÂM NHẠC
NGUYỄN DUY
456-458 Sư Vạn Hạnh - F.9 - Q.10


User: newave
#2 Posted : Wednesday, September 16, 2015 3:56:08 AM(UTC)
Originally Posted by: Quốc Thắng Go to Quoted Post
PHÒNG THU ÂM CHUYÊN NGHIỆP
CÔNG TY ÂM NHẠC
NGUYỄN DUY
456-458 Sư Vạn Hạnh - F.9 - Q.10
Hết chổ quảng cáo sao chạy vô đây quảng cáo vậy huynh
User: Ba Chéo
#3 Posted : Wednesday, September 16, 2015 7:14:20 AM(UTC)
Originally Posted by: Quốc Thắng Go to Quoted Post
PHÒNG THU ÂM CHUYÊN NGHIỆP
CÔNG TY ÂM NHẠC
NGUYỄN DUY
456-458 Sư Vạn Hạnh - F.9 - Q.10
Thằng này muốn làm sư Vạn Hạnh .
Đứng núi này trông núi nọ.
Lọ mọ trèo lên, rên xong tụt xuống.


Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice