Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: nhannguyen118
#1 Posted : Saturday, April 18, 2015 6:11:17 AM(UTC)
KARAOKE ANGLE 1 BẠC TÌNH CA
SONG
Angel 01_01-Don Hồ-Bạc Tình Ca
Angel 01_02-Thanh Hà-Hạ Trắng
Angel 01_03-Ý Lan-Người Yêu Dấu
Angel 01_04-Huy Sinh-Buồn Vương Màu Áo
Angel 01_05-Thanh Hà-Niệm Khúc Cuối
Angel 01_06-Ngọc Lan-Dấu Tình Sầu
Angel 01_07-Duy Quang-Rồi Mai Tôi Đưa Em
Angel 01_08-Lynda Trang Đài-Hoang Vắng
Angel 01_09-Hoàng Đông-Ngày Sau Sẽ Ra Sao
Angel 01_10-Thanh Hà-Mưa
Angel 01_11-Trizzie Phương Trinh-Người Tình Trong Tim Tôi
Angel 01_12-Don Hồ-Đồng Xanh
Angel 01_13-Ngọc Huệ-Killing me softly with his song
Angel 01_14-Philip nguyễn-It just not the same
Angel 01_15-Ý Lan-Bài Không Tên Số 7
Angel 01_16-Thanh Hà-Tuổi Biết Buồn
Angel 01_17-Thái Châu-Xin Yêu Tôi Bằng cả Tình Người
Angel 01_18-Ngọc Lan-Chờ Phone Của Anh
Angel 01_19-Huy Sinh-Tiễn Em Lần Cuối
Angel 01_20-Thanh Hà-Khi Người Yêu Tôi Khóc
User: newave
#2 Posted : Saturday, April 25, 2015 8:01:20 AM(UTC)
Originally Posted by: nhannguyen118 Go to Quoted Post
KARAOKE ANGLE 1 BẠC TÌNH CA
SONG
Angel 01_01-Don Hồ-Bạc Tình Ca
Angel 01_02-Thanh Hà-Hạ Trắng
Angel 01_03-Ý Lan-Người Yêu Dấu
Angel 01_04-Huy Sinh-Buồn Vương Màu Áo
Angel 01_05-Thanh Hà-Niệm Khúc Cuối
Angel 01_06-Ngọc Lan-Dấu Tình Sầu
Angel 01_07-Duy Quang-Rồi Mai Tôi Đưa Em
Angel 01_08-Lynda Trang Đài-Hoang Vắng
Angel 01_09-Hoàng Đông-Ngày Sau Sẽ Ra Sao
Angel 01_10-Thanh Hà-Mưa
Angel 01_11-Trizzie Phương Trinh-Người Tình Trong Tim Tôi
Angel 01_12-Don Hồ-Đồng Xanh
Angel 01_13-Ngọc Huệ-Killing me softly with his song
Angel 01_14-Philip nguyễn-It just not the same
Angel 01_15-Ý Lan-Bài Không Tên Số 7
Angel 01_16-Thanh Hà-Tuổi Biết Buồn
Angel 01_17-Thái Châu-Xin Yêu Tôi Bằng cả Tình Người
Angel 01_18-Ngọc Lan-Chờ Phone Của Anh
Angel 01_19-Huy Sinh-Tiễn Em Lần Cuối
Angel 01_20-Thanh Hà-Khi Người Yêu Tôi Khóc


Hình như bài Angel 01_18 là Phone cho em - Ngọc Lan
User: NHANNGUYEN1976
#3 Posted : Saturday, April 25, 2015 7:36:08 PM(UTC)
Originally Posted by: newave Go to Quoted Post
Hình như bài Angel 01_18 là Phone cho em - Ngọc Lan

Trong đó tựa là phone cho em nhưng khi tìm lời bài hát thì toàn là Chờ Phone Của Anh vì tôi cũng có kéo DVD này .
http://lyric.tkaraoke.co...-C%E1%BB%A7a-Anh&t=2
Do đó nên phải lấy tên bài hát là Chờ Phone Của Anh
User: nhannguyen118
#4 Posted : Saturday, April 25, 2015 8:20:28 PM(UTC)
Originally Posted by: newave Go to Quoted Post
Hình như bài Angel 01_18 là Phone cho em - Ngọc Lan

Same explain as nhannguyen1976
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice