Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: bermuda
#1 Posted : Sunday, March 15, 2015 5:15:08 PM(UTC)
1) mình Register , điền hết những ô, xong thì nó báo là tên đã tồn tại.
2) quay qua đăng nhập thì nó báo là mật mả chưa đăng ký ?

Cứ quay lòng vòng.. mong Admin làm ơn giúp dùm em làm sao để vào được Tkaraoke database.

Chân thành cám ơn trước.
User: Cát Bụi
#2 Posted : Sunday, March 15, 2015 6:26:59 PM(UTC)
Originally Posted by: bermuda Go to Quoted Post
1) mình Register , điền hết những ô, xong thì nó báo là tên đã tồn tại.
2) quay qua đăng nhập thì nó báo là mật mả chưa đăng ký ?

Cứ quay lòng vòng.. mong Admin làm ơn giúp dùm em làm sao để vào được Tkaraoke database.

Chân thành cám ơn trước.


Tài khoản bạn đăng ký đã lâu không đăng nhập, có lẽ đã quên mật khẩu. CB đã reset mật khẩu cho bạn. Vui lòng kiểm tra PM


Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You can post new topics in this forum.
You can reply to topics in this forum.
You can delete your posts in this forum.
You can edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You can vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice