Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages<12
Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#11 Posted : Saturday, August 27, 2011 1:35:11 PM(UTC)
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Nu_B
#12 Posted : Saturday, August 27, 2011 1:43:02 PM(UTC)
Originally Posted by: bevo2000 Go to Quoted Post
Thanks for pointing that out. But I have read post #7, and I am not asking about it. I am asking about the screenshot Vcdz posted with the "Favorite" option in the context menu (right mouse click).

Since it's not implemented you can workaround to achieve similar function per instructions in post #7
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: kk037
#13 Posted : Wednesday, October 19, 2011 4:22:59 AM(UTC)
Tình hình là mình cài xong không thấy chức năng favorite đâu cả hic hic,phải add thế nào nó mới ra?mình kém tiếng anh quá bạn hướng dẫn tiếng Việt cho mình nhé
User: Hai Lúa
#14 Posted : Saturday, January 10, 2015 1:25:35 AM(UTC)
This request is being tracked by this tracker.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
2 Pages<12
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice