Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

7 Pages«<4567>
Options
Go to last post Go to first unread
User: caytre
#51 Posted : Thursday, December 18, 2014 2:59:38 AM(UTC)
Anh HL , sao khi minh`bâm' thêm bài hat' , luc' cai' ô Requester Name hiên. lên minh`da~xoa' cai' tên cua² minh`dê² khg dê`tên ai ca² thi`no' vân~cu' co' cai' tên cua² minh`trên song queue?
User: Cát Bụi
#52 Posted : Thursday, December 18, 2014 6:22:15 AM(UTC)
Originally Posted by: caytre Go to Quoted Post
Anh HL , sao khi minh`bâm' thêm bài hat' , luc' cai' ô Requester Name hiên. lên minh`da~xoa' cai' tên cua² minh`dê² khg dê`tên ai ca² thi`no' vân~cu' co' cai' tên cua² minh`trên song queue?


Nếu Caytre là host thì khi để empty requester name box thì mặc định luôn là display name của của host.


User: Hai Lúa
#53 Posted : Thursday, December 18, 2014 7:14:43 AM(UTC)
Se sua lai de dung ten user dua vao trong box. Neu xoa het ten thi se ko dua vao ten gi cho Requestet ca.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#54 Posted : Friday, December 19, 2014 12:57:37 AM(UTC)
Originally Posted by: caytre Go to Quoted Post
Anh HL , sao khi minh`bâm' thêm bài hat' , luc' cai' ô Requester Name hiên. lên minh`da~xoa' cai' tên cua² minh`dê² khg dê`tên ai ca² thi`no' vân~cu' co' cai' tên cua² minh`trên song queue?


Lỗi này đã được sữa, bạn thử lại coi còn bị không?
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: caytre
#55 Posted : Friday, December 19, 2014 1:06:08 AM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
Lỗi này đã được sữa, bạn thử lại coi còn bị không?


ok rôi`,merci anh
User: tkaraokeuser
#56 Posted : Friday, December 19, 2014 1:38:08 PM(UTC)
Anh V, should we show a little bit of transparency (or opacity) for the scrolling line and the list of next songs? Right now it is quite obscure and most of the time overlaps w/ the logos of Karaoke productions. Around 10-30% of opacity is ideal in this case.
User: Hai Lúa
#57 Posted : Friday, December 19, 2014 3:44:45 PM(UTC)
Originally Posted by: tkaraokeuser Go to Quoted Post
Anh V, should we show a little bit of transparency (or opacity) for the scrolling line and the list of next songs? Right now it is quite obscure and most of the time overlaps w/ the logos of Karaoke productions. Around 10-30% of opacity is ideal in this case.


What scrolling line are you talking about? On the YouTube Search page or on the Song Queue?
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: tkaraokeuser
#58 Posted : Friday, December 19, 2014 6:31:09 PM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
What scrolling line are you talking about? On the YouTube Search page or on the Song Queue?


Song Queue đó anh. This thread is for this feature mà.

User: Hai Lúa
#59 Posted : Saturday, December 20, 2014 10:10:19 AM(UTC)
Originally Posted by: tkaraokeuser Go to Quoted Post
Song Queue đó anh. This thread is for this feature mà.Anh vẫn chưa hiểu which part on the Song Queue you are talking about. Can you attach a screenshot and highlight the section you wanted to change?
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: tkaraokeuser
#60 Posted : Saturday, December 20, 2014 2:40:02 PM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
Anh vẫn chưa hiểu which part on the Song Queue you are talking about. Can you attach a screenshot and highlight the section you wanted to change?


The things related to Ctrl+I đó anh :) - the scrolling line on top and the list on the top right of the screen to display next songs.

For opacity/transparency, you can take a look at this exampled PIC.

Users browsing this topic
Guest
7 Pages«<4567>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice