Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: qpham2
#1 Posted : Sunday, April 24, 2011 9:05:08 AM(UTC)
AsiaDVDKS19_01 - Đêm Cuối Cùng, Một Chuyến Bay Đêm - Hồ Hoàng Yến, Quốc Khanh
AsiaDVDKS19_02 - Mùa Xuân Đầu Tiên, Chiều Tím - Hồ Hoàng Yến, Bích Vân
AsiaDVDKS19_03 - Xin Thời Gian Qua Mau, Cô Láng Giềng - Hồ Hoàng Yến, Lâm Nhật Tiến
AsiaDVDKS19_04 - Chuyện Hẹn Hò, Ai Nói Yêu Em Đêm Nay - Nhật Trường, Phương Hồng Quế, Hồ Hoàng Yến
AsiaDVDKS19_05 - Hạnh Phúc Lang Thang - Hồ Hoàng Yến
AsiaDVDKS19_06 - Bài Tango Riêng Cho Em - Hồ Hoàng Yến
AsiaDVDKS19_07 - Bao Giờ Biết Tương Tư - Hồ Hoàng Yến
AsiaDVDKS19_08 - Medley: Bài Không Tên Số 2, Bài Không Tên Cuối Cùng - Hồ Hoàng Yến, Quốc Khanh
AsiaDVDKS19_09 - Bão Tình - Hồ Hoàng Yến
AsiaDVDKS19_10 - Như Giọt Sầu Rơi - Hồ Hoàng Yến
AsiaDVDKS19_11 - Xin Đừng Có Mùa Đông - Hồ Hoàng Yến
AsiaDVDKS19_12 - Mộng Chiều Xuân - Hồ Hoàng Yến

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 9:02:29 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: TD_624
#2 Posted : Thursday, April 28, 2011 7:44:23 AM(UTC)
Normalized using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
Asiadvdks19_01 - Hồ Hoàng Yến & Quốc Khanh - Đêm Cuối Cùng & Một Chuyến Bay Đêm
Asiadvdks19_02 - Hồ Hoàng Yến & Bích Vân - Mùa Xuân Đầu Tiên & Chiều Tím
Asiadvdks19_03 - Hồ Hoàng Yến & Lâm Nhật Tiến - Xin Thời Gian Qua Mau & Cô Láng Giềng
Asiadvdks19_04 - Hồ Hoàng Yến & Nhật Trường & Phương Hồng Huế - Chuyện Hẹn Hò & Ai Nói Yêu Em Đêm Nay
Asiadvdks19_05 - Hồ Hoàng Yến - Hạnh Phúc Lang Thang
Asiadvdks19_06 - Hồ Hoàng Yến - Bài Tango Riêng Cho Em
Asiadvdks19_07 - Hồ Hoàng Yến - Bao Giờ Biết Tương Tư
Asiadvdks19_08 - Hồ Hoàng Yến & Quốc Khanh - Bài Không Tên Số 2 & Bài Không Tên Cuối Cùng
Asiadvdks19_09 - Hồ Hoàng Yến - Bão Tình
Asiadvdks19_10 - Hồ Hoàng Yến - Như Giọt Sầu Rơi
Asiadvdks19_11 - Hồ Hoàng Yến - Xin Đừng Có Mùa Đông
Asiadvdks19_12 - Hồ Hoàng Yến - Mộng Chiều Xuân
Kara system :
- x32 rack (mixer)
- e845s Wire Mic
- EV ELX115P (speakers)
- Roland KCW1 Sub
=====================================

Anh Cứ Đi Đi
User: nguahoang
#3 Posted : Friday, December 19, 2014 3:50:00 AM(UTC)
Xin hoi lam sao co duoc link cho AsiaDVDKS19?
Cam on nhieu
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice