Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: NHANNGUYEN1976
#1 Posted : Friday, September 05, 2014 6:24:04 PM(UTC)
SONG
Eagle 11_01- Tú Quyên -Trong em tình vẫn sáng
Eagle 11_02- Tú Quyên -Có quên được đâu
Eagle 11_03- Tú Quyên -Phút ban đầu
Eagle 11_04- Tú Quyên -Lời tỏ tình dễ thương
Eagle 11_05- Tú Quyên -Xin làm người hát rong
Eagle 11_06- Tú Quyên -Vì sao
Eagle 11_07- Tú Quyên -Kỷ niệm buồn
Eagle 11_08- Tú Quyên -Tình đầu khó quên
Eagle 11_09- Tú Quyên -Hãy xem như một giấc mơ
Eagle 11_10- Tú Quyên -Và em vẫn mãi yêu anh
Eagle 11_11- Tú Quyên -Tình yêu ngàn dặm
Eagle 11_12- Huy vũ -Thiên đường không tìm thấy
Eagle 11_13- Hạ vy -Đường chiều rộn vui
Eagle 11_14- Tú Quyên -Yêu một người
Eagle 11_15- Lưu minh thắng -Giọt lệ chia ly
Eagle 11_16-Huy vũ-Tìm dấu yêu xưa
Eagle 11_17- Hạ vy -Tình mãi bay xa
Eagle 11_18- Lưu minh thắng -Những buổi chiều vàng
Eagle 11_19- Tú Quyên -Một kiếp em vẫn chờ
Eagle 11_20- Huy vũ -Sống trong cô đơn
User: Namgiangho
#2 Posted : Friday, November 21, 2014 3:10:45 PM(UTC)
Eagle Karaoke 11 - Trong Em Tình Vẫn Sáng

Eagle 11_01 - Tú Quyên - Trong Em Tình Vẫn Sáng
Eagle 11_02 - Tú Quyên - Có Quên Được Đâu
Eagle 11_03 - Tú Quyên - Phút Ban Đầu
Eagle 11_04 - Tú Quyên - Lời Tỏ Tình Dễ Thương
Eagle 11_05 - Tú Quyên - Xin Làm Người Hát Rong
Eagle 11_06 - Tú Quyên - Vì Sao
Eagle 11_07 - Tú Quyên - Kỷ Niệm Buồn
Eagle 11_08 - Tú Quyên - Tình Đầu Khó Quên
Eagle 11_09 - Tú Quyên - Hãy Xem Như Một Giấc Mơ
Eagle 11_10 - Tú Quyên - Và Em Vẫn Mãi Yêu Anh
Eagle 11_11 - Tú Quyên - Tình Yêu Ngàn Dặm
Eagle 11_12 - Huy Vũ - Thiên Đường Không Tìm Thấy
Eagle 11_13 - Hạ Vy - Đường Chiều Rộn Vui
Eagle 11_14 - Tú Quyên - Yêu Một Người
Eagle 11_15 - Lưu Minh Thắng - Giọt Lệ Chia Ly
Eagle 11_16 - Huy vũ - Tìm Dấu Yêu Xưa
Eagle 11_17 - Hạ Vy - Tình Mãi Bay Xa
Eagle 11_18 - Lưu Minh Thắng - Những Buổi Chiều Vàng
Eagle 11_19 - Tú Quyên - Một Kiếp Em Vẫn Chờ
Eagle 11_20 - Huy Vũ - Sống Trong Cô Đơn
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice