Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: BoYz
#1 Posted : Sunday, February 20, 2011 11:56:27 PM(UTC)
YOUTH ENTERTAINMENT 20_01 - Đàm Vĩnh Hưng - Giây Phút Chia Xa
YOUTH ENTERTAINMENT 20_02 - Đàm Vĩnh Hưng - Anh Vẫn Biết
YOUTH ENTERTAINMENT 20_03 - Đàm Vĩnh Hưng - Tình Nhớ
YOUTH ENTERTAINMENT 20_04 - Đàm Vĩnh Hưng - Anh Vẫn Chờ Em
YOUTH ENTERTAINMENT 20_05 - Đàm Vĩnh Hưng - Thứ Tha Một Lần
YOUTH ENTERTAINMENT 20_06 - Đàm Vĩnh Hưng - Bất Chợt Nhìn Nhau
YOUTH ENTERTAINMENT 20_07 - Đàm Vĩnh Hưng - Phôi Pha
YOUTH ENTERTAINMENT 20_08 - Đàm Vĩnh Hưng - Cô Đơn Mình Anh
YOUTH ENTERTAINMENT 20_09 - Đàm Vĩnh Hưng - Nắng Thủy Tinh
YOUTH ENTERTAINMENT 20_10 - Đàm Vĩnh Hưng - Cô Đơn Tiếng Sóng
YOUTH ENTERTAINMENT 20_11 - Đàm Vĩnh Hưng - Một Cõi Đi Về
YOUTH ENTERTAINMENT 20_12 - Đàm Vĩnh Hưng - Có Lẽ Nào
YOUTH ENTERTAINMENT 20_13 - Đàm Vĩnh Hưng - Gọi Tên Bốn Mùa
YOUTH ENTERTAINMENT 20_14 - Đàm Vĩnh Hưng - Đôi Mắt Mùa Xuân
YOUTH ENTERTAINMENT 20_15 - Đàm Vĩnh Hưng - Em Đi Bỏ Lại Con Đường
YOUTH ENTERTAINMENT 20_16 - Đàm Vĩnh Hưng - Giọt Nước Mắt Cho Đời
YOUTH ENTERTAINMENT 20_17 - Đàm Vĩnh Hưng - Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ
YOUTH ENTERTAINMENT 20_18 - Đàm Vĩnh Hưng - Hãy Đến Đây Đêm Nay
YOUTH ENTERTAINMENT 20_19 - Đàm Vĩnh Hưng - Biển Nhớ
YOUTH ENTERTAINMENT 20_20 - Đàm Vĩnh Hưng - Hãy Sống Thật Lòng
YOUTH ENTERTAINMENT 20_21 - Đàm Vĩnh Hưng - Bên Đời Hiu Quạnh
YOUTH ENTERTAINMENT 20_22 - Đàm Vĩnh Hưng - Lạc Mất Mùa Xuân
YOUTH ENTERTAINMENT 20_23 - Đàm Vĩnh Hưng - Nỗi Nhớ
YOUTH ENTERTAINMENT 20_24 - Đàm Vĩnh Hưng - Nuối Tiếc
YOUTH ENTERTAINMENT 20_25 - Đàm Vĩnh Hưng - Rồi Em Sẽ Quên
YOUTH ENTERTAINMENT 20_26 - Đàm Vĩnh Hưng - Tàn Tro
YOUTH ENTERTAINMENT 20_27 - Đàm Vĩnh Hưng - Tình Ơi Xin Ngủ Yên
YOUTH ENTERTAINMENT 20_28 - Đàm Vĩnh Hưng - Tình Yêu Không Lời
YOUTH ENTERTAINMENT 20_29 - Đàm Vĩnh Hưng - Trên Những Niềm Đau
YOUTH ENTERTAINMENT 20_30 - Đàm Vĩnh Hưng - Ước Mơ Xa Tầm Tay
YOUTH ENTERTAINMENT 20_31 - Đàm Vĩnh Hưng - Vùng Trời Bình Yên
YOUTH ENTERTAINMENT 20_32 - Đàm Vĩnh Hưng - Dịu Dàng Sắc Xuân
YOUTH ENTERTAINMENT 20_33 - Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm - Liên Khúc Đàm Vĩnh Hưng & Mỹ Tâm
YOUTH ENTERTAINMENT 20_34 - Đàm Vĩnh Hưng - Quay Về Lối Xưa
YOUTH ENTERTAINMENT 20_35 - Đàm Vĩnh Hưng - Thiên Đường Mùa Xuân
YOUTH ENTERTAINMENT 20_36 - Đàm Vĩnh Hưng - Bình Minh Sẽ Mang Em Đi
YOUTH ENTERTAINMENT 20_37 - Đàm Vĩnh Hưng - Chia Tay Mùa Hạ
YOUTH ENTERTAINMENT 20_38 - Đàm Vĩnh Hưng - Cho Em Một Ngày
YOUTH ENTERTAINMENT 20_39 - Đàm Vĩnh Hưng - Không Thể Và Có Thể
YOUTH ENTERTAINMENT 20_40 - Đàm Vĩnh Hưng - Mưa Chiều Kỷ Niệm
YOUTH ENTERTAINMENT 20_41 - Đàm Vĩnh Hưng - Nuối Tiếc
YOUTH ENTERTAINMENT 20_42 - Đàm Vĩnh Hưng - Sinh Nhật Buồn
YOUTH ENTERTAINMENT 20_43 - Đàm Vĩnh Hưng - Tình Đời Nghệ Sĩ
YOUTH ENTERTAINMENT 20_44 - Đàm Vĩnh Hưng - Tình Yêu Còn Đâu
YOUTH ENTERTAINMENT 20_45 - Đàm Vĩnh Hưng - Một Phút Đam Mê
YOUTH ENTERTAINMENT 20_46 - Đàm Vĩnh Hưng - Tình 2000
YOUTH ENTERTAINMENT 20_47 - Đàm Vĩnh Hưng - Huyền Thoại Nàng Tô Thị
YOUTH ENTERTAINMENT 20_48 - Đàm Vĩnh Hưng - Nước Mắt

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:11:59 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Đừng Xa Em Đêm Nay
#2 Posted : Tuesday, April 05, 2011 12:24:37 PM(UTC)
Youth Entertainment 20_01 - Đàm Vĩnh Hưng - Giây Phút Chia Xa
Youth Entertainment 20_02 - Đàm Vĩnh Hưng - Anh Vẫn Biết
Youth Entertainment 20_03 - Đàm Vĩnh Hưng - Tình Nhớ
Youth Entertainment 20_04 - Đàm Vĩnh Hưng - Anh Vẫn Chờ Em
Youth Entertainment 20_05 - Đàm Vĩnh Hưng - Thứ Tha Một Lần
Youth Entertainment 20_06 - Đàm Vĩnh Hưng - Bất Chợt Nhìn Nhau
Youth Entertainment 20_07 - Đàm Vĩnh Hưng - Phôi Pha
Youth Entertainment 20_08 - Đàm Vĩnh Hưng - Cô Đơn Mình Anh
Youth Entertainment 20_09 - Đàm Vĩnh Hưng - Nắng Thủy Tinh
Youth Entertainment 20_10 - Đàm Vĩnh Hưng - Cô Đơn Tiếng Sóng
Youth Entertainment 20_11 - Đàm Vĩnh Hưng - Một Cõi Đi Về
Youth Entertainment 20_12 - Đàm Vĩnh Hưng - Có Lẽ Nào
Youth Entertainment 20_13 - Đàm Vĩnh Hưng - Gọi Tên Bốn Mùa
Youth Entertainment 20_14 - Đàm Vĩnh Hưng - Đôi Mắt Mùa Xuân
Youth Entertainment 20_15 - Đàm Vĩnh Hưng - Em Đi Bỏ Lại Con Đường
Youth Entertainment 20_16 - Đàm Vĩnh Hưng - Giọt Nước Mắt Cho Đời
Youth Entertainment 20_17 - Đàm Vĩnh Hưng - Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ
Youth Entertainment 20_18 - Đàm Vĩnh Hưng - Hãy Đến Đây Đêm Nay
Youth Entertainment 20_19 - Đàm Vĩnh Hưng - Biển Nhớ
Youth Entertainment 20_20 - Đàm Vĩnh Hưng - Hãy Sống Thật Lòng
Youth Entertainment 20_21 - Đàm Vĩnh Hưng - Bên Đời Hiu Quạnh
Youth Entertainment 20_22 - Đàm Vĩnh Hưng - Lạc Mất Mùa Xuân
Youth Entertainment 20_23 - Đàm Vĩnh Hưng - Nỗi Nhớ
Youth Entertainment 20_24 - Đàm Vĩnh Hưng - Nuối Tiếc
Youth Entertainment 20_25 - Đàm Vĩnh Hưng - Rồi Em Sẽ Quên
Youth Entertainment 20_26 - Đàm Vĩnh Hưng - Tàn Tro
Youth Entertainment 20_27 - Đàm Vĩnh Hưng - Tình Ơi Xin Ngủ Yên
Youth Entertainment 20_28 - Đàm Vĩnh Hưng - Tình Yêu Không Lời
Youth Entertainment 20_29 - Đàm Vĩnh Hưng - Trên Những Niềm Đau
Youth Entertainment 20_30 - Đàm Vĩnh Hưng - Ước Mơ Xa Tầm Tay
Youth Entertainment 20_31 - Đàm Vĩnh Hưng - Vùng Trời Bình Yên
Youth Entertainment 20_32 - Đàm Vĩnh Hưng - Dịu Dàng Sắc Xuân
Youth Entertainment 20_33 - Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm - Liên Khúc Đàm Vĩnh Hưng & Mỹ Tâm
Youth Entertainment 20_34 - Đàm Vĩnh Hưng - Quay Về Lối Xưa
Youth Entertainment 20_35 - Đàm Vĩnh Hưng - Thiên Đường Mùa Xuân
Youth Entertainment 20_36 - Đàm Vĩnh Hưng - Bình Minh Sẽ Mang Em Đi
Youth Entertainment 20_37 - Đàm Vĩnh Hưng - Chia Tay Mùa Hạ
Youth Entertainment 20_38 - Đàm Vĩnh Hưng - Cho Em Một Ngày
Youth Entertainment 20_39 - Đàm Vĩnh Hưng - Không Thể Và Có Thể
Youth Entertainment 20_40 - Đàm Vĩnh Hưng - Mưa Chiều Kỷ Niệm
Youth Entertainment 20_41 - Đàm Vĩnh Hưng - Nuối Tiếc
Youth Entertainment 20_42 - Đàm Vĩnh Hưng - Sinh Nhật Buồn
Youth Entertainment 20_43 - Đàm Vĩnh Hưng - Tình Đời Nghệ Sĩ
Youth Entertainment 20_44 - Đàm Vĩnh Hưng - Tình Yêu Còn Đâu
Youth Entertainment 20_45 - Đàm Vĩnh Hưng - Một Phút Đam Mê
Youth Entertainment 20_46 - Đàm Vĩnh Hưng - Tình 2000
Youth Entertainment 20_47 - Đàm Vĩnh Hưng - Huyền Thoại Nàng Tô Thị
Youth Entertainment 20_48 - Đàm Vĩnh Hưng - Nước Mắt
Thuở nào hai đứa bên nhau
Hồn em mơ mộng dạt dào tình xuân
Thả thuyền theo dọc bến sông
Trời xanh nước biếc trong lòng nhởn nhơ

Đời sao đẹp tựa bài thơ
Lá vàng rơi rụng vật vờ bay bay
Bao nhiêu kỷ niệm còn đây
Giờ như sống lại vun đầy nhớ thương

*ThuongBuon*
User: vanhain
#3 Posted : Wednesday, February 08, 2012 5:37:19 AM(UTC)
Cam on
User: katbetch12
#4 Posted : Tuesday, July 08, 2014 3:30:21 PM(UTC)
thank you
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice