Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Dvd9Only
#1 Posted : Tuesday, August 10, 2010 9:54:15 PM(UTC)
1. Cho Xin Sống Lại - Tuấn Vũ
2. Kiếp Sau - Thanh Tuyền
3. Tiễn Biệt - Tuấn Vũ
4. Lý Chiều Chiều - Thanh Tuyền
5. Đêm Tâm Sự - Tuấn Vũ
6. Sao Anh Nỡ Đành Quên - Thanh Tuyền
7. Bài Ca Chúng Mình - Tuấn Vũ
8. Thầm Mong Anh Về - Luci Kim Chi
9. Biết Thuở Nào Nguôi - Tuấn Vũ
10. Núi Rừng Chờ Mong - Luci Kim Chi
11. Tôi Bán Đường Tơ - Tuấn Vũ
12. Cánh Hoa Tình Yêu - Luci Kim Chi
13. Đồi Thông Hai Mộ - Tuấn Vũ
14. Những Cánh Hoa Rừng - Luci Kim Chi
15. Tìm Bạn Bốn Phương - Thái Châu
16. Đẹp Mùa Hoa Tuyết - Luci Kim Chi
17. Phút Đầu Tiên - Tuấn Vũ
18. Ông Ninh Ông Nang - Hương Lan
19. Nối Lại Tình Xưa - Tuấn Vũ
20. Tình Trên Non Cao - Luci Kim Chi

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 4:53:28 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Em với ta, đâu thành, hai thế hệ?
Dù em tròn, mười sáu, ta ba mươi
Em với ta, nếu là, hai thế hệ
Sao cùng đang, truy cập, forum này?
User: Dvd9Only
#2 Posted : Tuesday, August 10, 2010 9:54:53 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
Tôi Bán Đường Tơ_01 - Tuấn Vũ - Cho Xin Sống Lại
Tôi Bán Đường Tơ_02 - Thanh Tuyền - Kiếp Sau
Tôi Bán Đường Tơ_03 - Tuấn Vũ - Tiễn Biệt
Tôi Bán Đường Tơ_04 - Thanh Tuyền - Lý Chiều Chiều
Tôi Bán Đường Tơ_05 - Tuấn Vũ - Đêm Tâm Sự
Tôi Bán Đường Tơ_06 - Thanh Tuyền - Sao Anh Nỡ Đành Quên
Tôi Bán Đường Tơ_07 - Tuấn Vũ - Bài Ca Chúng Mình
Tôi Bán Đường Tơ_08 - Luci Kim Chi - Thầm Mong Anh Về
Tôi Bán Đường Tơ_09 - Tuấn Vũ - Biết Thuở Nào Nguôi
Tôi Bán Đường Tơ_10 - Luci Kim Chi - Núi Rừng Chờ Mong
Tôi Bán Đường Tơ_11 - Tuấn Vũ - Tôi Bán Đường Tơ
Tôi Bán Đường Tơ_12 - Luci Kim Chi - Cánh Hoa Tình Yêu
Tôi Bán Đường Tơ_13 - Tuấn Vũ - Đồi Thông Hai Mộ
Tôi Bán Đường Tơ_14 - Luci Kim Chi - Những Cánh Hoa Rừng
Tôi Bán Đường Tơ_15 - Thái Châu - Tìm Bạn Bốn Phương
Tôi Bán Đường Tơ_16 - Luci Kim Chi - Đẹp Mùa Hoa Tuyết
Tôi Bán Đường Tơ_17 - Tuấn Vũ - Phút Đầu Tiên
Tôi Bán Đường Tơ_18 - Hương Lan - Ông Ninh Ông Nang
Tôi Bán Đường Tơ_19 - Tuấn Vũ - Nối Lại Tình Xưa
Tôi Bán Đường Tơ_20 - Luci Kim Chi - Tình Trên Non Cao
Em với ta, đâu thành, hai thế hệ?
Dù em tròn, mười sáu, ta ba mươi
Em với ta, nếu là, hai thế hệ
Sao cùng đang, truy cập, forum này?
User: Dvd9Only
#3 Posted : Tuesday, August 10, 2010 10:07:30 PM(UTC)
Đĩa của tôi có hai bài #3 và #4 bị lộn xì ngầu với nhau. Trúng hai bài hay nữa chứ![cursing] [cursing]
Em với ta, đâu thành, hai thế hệ?
Dù em tròn, mười sáu, ta ba mươi
Em với ta, nếu là, hai thế hệ
Sao cùng đang, truy cập, forum này?
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice