Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Đừng Xa Em Đêm Nay
#1 Posted : Friday, August 06, 2010 8:45:04 AM(UTC)
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_01 - Nhóm Mbk - Bài Ca Đất Phương Nam
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_02 - Lưu Chi Vỉ - Những Gian Dối Chỉ Làm Lòng Đớn Đau
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_03 - Ưng Hoàng Phúc - Sao Anh Không Là Anh
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_04 - Lê Dũng - Trái Tim Tình Nhân
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_05 - Hàn Thái Tú - Kiếp Hoa Đêm
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_06 - Vâng Quang Long - Để Một Lần Anh Nói
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_07 - Duy Mạnh - Lời Xám Hối
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_08 - Cẫm Ly & Đan Trường - Thì Thôi Em Nhé
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_10 - Nhóm Mbk - Nàng Á Đông
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_11 - Lưu Chí Vỉ - Tình Giàu Tình Nghèo
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_12 - Lê Dũng - Trò Chơi Cay Đắng
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_13 - Vâng Quang Long - Đêm Màu Hồng
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_14 - Hàn Thái Tú - Ngheo Mà Có Tình
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_15 - Ưng Hoàng Phúc - Tại Em Mà Tôi Như Thế
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_16 - Ưng Hoàng Phúc & Anh Kiệt - Chàng Khờ Thủy Chung
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_17 - Đan Trường - Liên Khúc Mưa Trên Cuộc Tình
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_18 - Lý Hải - Đổi Mới
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_19 - Nhóm Mbk - Mong Em Về Trong Giấc Mơ
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_20 - Vãng Quang Long - Em Ơi Đừng Đổi Thay
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_21 - Hàn Thái Tú - Huynh Đệ Tương Tàn
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_22 - Ưng Hoàng Phúc - Vở Tan
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_23 - Anh Kiệt - Cuốn Phim Buồn
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_24 - Duy Mạnh - Chừng Nào Em Mới Về
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_25 - Đan Trường - Đêm Tình Yêu
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_26 - Lâm Vủ - Thật Lòng Em Muốn Ra Đi
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_27 - Đan Trường - Người Đã Xa Mãi
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_28 - Kasim Hoàng Vủ - Nhớ
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_29 - Nhóm Mbk - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_30 - Đan Trường - Dòng Sông Băng
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_31 - Duy Mạnh - Cuộc Tình Đã Xa
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_32 - Lý Hải - Anh Không Còn Yêu Em Nữa
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_33 - Anh Kiệt - Làm Lại Từ Đầu
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_34 - Hàn Thái Tú - Thà Em Đừng Yêu Tôi
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_35 - Duy Mạnh - Đợi Em
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_36 - Quang Vinh - Alibaba
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_37 - Đan Trường - Giấc Mơ Tình Yêu
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_38 - Hoàng Thiên Long - Người Yêu Trong Mộng
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_39 - Lý Hải - Đành Thôi Mất Nhau
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_40 - Đan Trường - Lổi Hẹn
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_41 - Duy Mạnh - Anh Mong Em
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_42 - Lý Hải - Con Trai Con Gái
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_43 - Lâm Vủ - Một Nửa Trái Tim
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_44 - Đan Trường - Lời Ru Ngàn Đời
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_45 - Hàn Thái Tú - Đêm Chia Tay
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_46 - Hoàng Thanh - Kiêu Vủ
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_47 - Lê Mình Sơn - Gởi Lại Cho Ai
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_48 - Việt Quang - Cơn Mơ Tan

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:17:06 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Thuở nào hai đứa bên nhau
Hồn em mơ mộng dạt dào tình xuân
Thả thuyền theo dọc bến sông
Trời xanh nước biếc trong lòng nhởn nhơ

Đời sao đẹp tựa bài thơ
Lá vàng rơi rụng vật vờ bay bay
Bao nhiêu kỷ niệm còn đây
Giờ như sống lại vun đầy nhớ thương

*ThuongBuon*
User: spaceship
#2 Posted : Saturday, October 16, 2010 1:43:00 AM(UTC)
HongThao wrote:
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_01 - Nhóm Mbk - Bài Ca Đất Phương Nam
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_02 - Lưu Chi Vỉ - Những Gian Dối Chỉ Làm Lòng Đớn Đau
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_03 - Ưng Hoàng Phúc - Sao Anh Không Là Anh
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_04 - Lê Dũng - Trái Tim Tình Nhân
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_05 - Hàn Thái Tú - Kiếp Hoa Đêm
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_06 - Vâng Quang Long - Để Một Lần Anh Nói
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_07 - Duy Mạnh - Lời Xám Hối
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_08 - Cẫm Ly & Đan Trường - Thì Thôi Em Nhé
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_09 - Lý Hải - Biet Ve Dau
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_10 - Nhóm Mbk - Nàng Á Đông
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_11 - Lưu Chí Vỉ - Tình Giàu Tình Nghèo
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_12 - Lê Dũng - Trò Chơi Cay Đắng
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_13 - Vâng Quang Long - Đêm Màu Hồng
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_14 - Hàn Thái Tú - Ngheo Mà Có Tình
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_15 - Ưng Hoàng Phúc - Tại Em Mà Tôi Như Thế
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_16 - Ưng Hoàng Phúc & Anh Kiệt - Chàng Khờ Thủy Chung
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_17 - Đan Trường - Liên Khúc Mưa Trên Cuộc Tình
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_18 - Lý Hải - Đổi Mới
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_19 - Nhóm Mbk - Mong Em Về Trong Giấc Mơ
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_20 - Vãng Quang Long - Em Ơi Đừng Đổi Thay
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_21 - Hàn Thái Tú - Huynh Đệ Tương Tàn
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_22 - Ưng Hoàng Phúc - Vở Tan
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_23 - Anh Kiệt - Cuốn Phim Buồn
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_24 - Duy Mạnh - Chừng Nào Em Mới Về
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_25 - Đan Trường - Đêm Tình Yêu
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_26 - Lâm Vủ - Thật Lòng Em Muốn Ra Đi
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_27 - Đan Trường - Người Đã Xa Mãi
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_28 - Kasim Hoàng Vủ - Nhớ
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_29 - Nhóm Mbk - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_30 - Đan Trường - Dòng Sông Băng
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_31 - Duy Mạnh - Cuộc Tình Đã Xa
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_32 - Lý Hải - Anh Không Còn Yêu Em Nữa
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_33 - Anh Kiệt - Làm Lại Từ Đầu
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_34 - Hàn Thái Tú - Thà Em Đừng Yêu Tôi
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_35 - Duy Mạnh - Đợi Em
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_36 - Quang Vinh - Alibaba
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_37 - Đan Trường - Giấc Mơ Tình Yêu
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_38 - Hoàng Thiên Long - Người Yêu Trong Mộng
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_39 - Lý Hải - Đành Thôi Mất Nhau
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_40 - Đan Trường - Lổi Hẹn
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_41 - Duy Mạnh - Anh Mong Em
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_42 - Lý Hải - Con Trai Con Gái
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_43 - Lâm Vủ - Một Nửa Trái Tim
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_44 - Đan Trường - Lời Ru Ngàn Đời
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_45 - Hàn Thái Tú - Đêm Chia Tay
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_46 - Hoàng Thanh - Kiêu Vủ
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_47 - Lê Mình Sơn - Gởi Lại Cho Ai
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_48 - Việt Quang - Cơn Mơ Tan

User: T_P
#3 Posted : Saturday, October 16, 2010 6:41:19 AM(UTC)
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_01 - Nhóm Mbk - Bài Ca Đất Phương Nam
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_02 - Lưu Chi Vỉ - Những Gian Dối Chỉ Làm Lòng Đớn Đau
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_03 - Ưng Hoàng Phúc - Sao Anh Không Là Anh
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_04 - Lê Dũng - Trái Tim Tình Nhân
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_05 - Hàn Thái Tú - Kiếp Hoa Đêm
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_06 - Vâng Quang Long - Để Một Lần Anh Nói
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_07 - Duy Mạnh - Lời Xám Hối
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_08 - Cẫm Ly & Đan Trường - Thì Thôi Em Nhé
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_09 - Lý Hải - Biết Về Đâu
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_10 - Nhóm Mbk - Nàng Á Đông
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_11 - Lưu Chí Vỉ - Tình Giàu Tình Nghèo
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_12 - Lê Dũng - Trò Chơi Cay Đắng
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_13 - Vâng Quang Long - Đêm Màu Hồng
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_14 - Hàn Thái Tú - Ngheo Mà Có Tình
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_15 - Ưng Hoàng Phúc - Tại Em Mà Tôi Như Thế
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_16 - Ưng Hoàng Phúc & Anh Kiệt - Chàng Khờ Thủy Chung
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_17 - Đan Trường - Liên Khúc Mưa Trên Cuộc Tình
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_18 - Lý Hải - Đổi Mới
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_19 - Nhóm Mbk - Mong Em Về Trong Giấc Mơ
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_20 - Vãng Quang Long - Em Ơi Đừng Đổi Thay
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_21 - Hàn Thái Tú - Huynh Đệ Tương Tàn
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_22 - Ưng Hoàng Phúc - Vở Tan
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_23 - Anh Kiệt - Cuốn Phim Buồn
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_24 - Duy Mạnh - Chừng Nào Em Mới Về
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_25 - Đan Trường - Đêm Tình Yêu
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_26 - Lâm Vủ - Thật Lòng Em Muốn Ra Đi
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_27 - Đan Trường - Người Đã Xa Mãi
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_28 - Kasim Hoàng Vủ - Nhớ
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_29 - Nhóm Mbk - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_30 - Đan Trường - Dòng Sông Băng
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_31 - Duy Mạnh - Cuộc Tình Đã Xa
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_32 - Lý Hải - Anh Không Còn Yêu Em Nữa
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_33 - Anh Kiệt - Làm Lại Từ Đầu
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_34 - Hàn Thái Tú - Thà Em Đừng Yêu Tôi
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_35 - Duy Mạnh - Đợi Em
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_36 - Quang Vinh - Alibaba
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_37 - Đan Trường - Giấc Mơ Tình Yêu
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_38 - Hoàng Thiên Long - Người Yêu Trong Mộng
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_39 - Lý Hải - Đành Thôi Mất Nhau
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_40 - Đan Trường - Lổi Hẹn
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_41 - Duy Mạnh - Anh Mong Em
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_42 - Lý Hải - Con Trai Con Gái
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_43 - Lâm Vủ - Một Nửa Trái Tim
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_44 - Đan Trường - Lời Ru Ngàn Đời
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_45 - Hàn Thái Tú - Đêm Chia Tay
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_46 - Hoàng Thanh - Kiêu Vủ
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_47 - Lê Mình Sơn - Gởi Lại Cho Ai
Ngôi Nhà Hạnh Phúc_48 - Việt Quang - Cơn Mơ Tan
Dùng LATEST TKT tool để " AUTO UNZIP " T_P files .

- password to download files : T_P@tkaraoke.com
User: ki_si_rong179
#4 Posted : Thursday, January 13, 2011 7:02:08 PM(UTC)
link ơ đâu bạn ơi?
User: Hai Lúa
#5 Posted : Monday, August 08, 2011 3:01:08 AM(UTC)
Confirmed 100% lyrics coverage using Live Server [thumbup]

YE 034_01 - Nhóm MBK - Bài Ca Đất Phương Nam
YE 034_02 - Lưu Chi Vỉ - Những Gian Dối Chỉ Làm Lòng Đớn Đau
YE 034_03 - Ưng Hoàng Phúc - Sao Anh Không Là Anh
YE 034_04 - Lê Dũng - Trái Tim Tình Nhân
YE 034_05 - Hàn Thái Tú - Kiếp Hoa Đêm
YE 034_06 - Vâng Quang Long - Để Một Lần Anh Nói
YE 034_07 - Duy Mạnh - Lời Sám Hối Của Kẻ Hấp Hối
YE 034_08 - Cẫm Ly & Đan Trường - Thì Thôi Em Nhé
YE 034_09 - Lý Hải - Biết Về Đâu
YE 034_10 - Nhóm MBK - Nàng Á Đông
YE 034_11 - Lưu Chí Vỉ - Tình Giàu Tình Nghèo
YE 034_12 - Lê Dũng - Trò Chơi Cay Đắng
YE 034_13 - Vâng Quang Long - Đêm Màu Hồng
YE 034_14 - Hàn Thái Tú - Ngheo Mà Có Tình
YE 034_15 - Ưng Hoàng Phúc - Tại Em Mà Tôi Như Thế
YE 034_16 - Ưng Hoàng Phúc & Anh Kiệt - Chàng Khờ Thủy Chung
YE 034_17 - Đan Trường - Liên Khúc Mưa Trên Cuộc Tình
YE 034_18 - Lý Hải - Đôi Mắt
YE 034_19 - Nhóm MBK - Mong Em Về Trong Giấc Mơ
YE 034_20 - Vãng Quang Long - Em Ơi Đừng Đổi Thay
YE 034_21 - Hàn Thái Tú - Huynh Đệ Tương Tàn
YE 034_22 - Ưng Hoàng Phúc - Vở Tan
YE 034_23 - Anh Kiệt - Cuốn Phim Buồn
YE 034_24 - Duy Mạnh - Chừng Nào Em Mới Về
YE 034_25 - Đan Trường - Đêm Tình Yêu
YE 034_26 - Lâm Vủ - Thật Lòng Em Muốn Ra Đi
YE 034_27 - Đan Trường - Người Mãi Xa Rồi
YE 034_28 - Kasim Hoàng Vủ - Nhớ
YE 034_29 - Nhóm MBK - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
YE 034_30 - Đan Trường - Dòng Sông Băng
YE 034_31 - Duy Mạnh - Cuộc Tình Đã Xa
YE 034_32 - Lý Hải - Anh Không Còn Yêu Em Nữa Đâu
YE 034_33 - Anh Kiệt - Làm Lại Từ Đầu
YE 034_34 - Hàn Thái Tú - Thà Em Đừng Yêu Tôi
YE 034_35 - Duy Mạnh - Đợi Em
YE 034_36 - Quang Vinh - Alibaba
YE 034_37 - Đan Trường - Giấc Mơ Tình Yêu
YE 034_38 - Hoàng Thiên Long - Người Yêu Trong Mộng
YE 034_39 - Lý Hải - Đành Thôi Mất Nhau
YE 034_40 - Đan Trường - Lổi Hẹn
YE 034_41 - Duy Mạnh - Anh Mong Em
YE 034_42 - Lý Hải - Con Trai Con Gái
YE 034_43 - Lâm Vủ - Một Nửa Trái Tim
YE 034_44 - Đan Trường - Lời Ru Ngàn Đời
YE 034_45 - Hàn Thái Tú - Đêm Chia Tay
YE 034_46 - Hoàng Thanh - Khiêu Vũ Bên Em
YE 034_47 - Lê Mình Sơn - Guitar Cho Ta
YE 034_48 - Việt Quang - Cơn Mơ Tan
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice