Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Tuesday, October 15, 2013 6:26:58 PM(UTC)
AsiaKS_37_01 - Đan Nguyên & Y Phụng - Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em
AsiaKS_37_02 - Đan Nguyên - Tim Vỡ
AsiaKS_37_03 - Đan Nguyên - Đường Về Quê Hương
AsiaKS_37_04 - Y Phụng - Nếu Anh Đừng Hẹn
AsiaKS_37_05 - Đan Nguyên - Thưở Ấy Có Em
AsiaKS_37_06 - Y Phụng - Bóng Nhỏ Đường Chiều
AsiaKS_37_07 - Đan Nguyên - Linh Hồn Tượng Đá
AsiaKS_37_08 - Đan Nguyên - Tôi Vẫn Cô Đơn
AsiaKS_37_09 - Y Phụng - Sầu Lẽ Bóng 2
AsiaKS_37_10 - Đan Nguyên - Sài Gòn Kỷ Niệm
AsiaKS_37_11 - Đan Nguyên - Sương Lạnh Chiều Đông
AsiaKS_37_12 - Y Phụng - Một Ngày Mùa Đông
AsiaKS_37_13 - Đan Nguyên - Lá Thư Trần Thế
AsiaKS_37_14 - Đan Nguyên - Tà Áo Đêm Noel

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 6:47:13 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: kouka
#2 Posted : Friday, November 01, 2013 9:16:59 AM(UTC)
Cam on rat nhieu
User: laptop
#3 Posted : Tuesday, November 05, 2013 12:00:19 AM(UTC)
cam on abn nhieu nhe
User: d3ity
#4 Posted : Friday, November 08, 2013 11:00:48 PM(UTC)
thank you!
User: kouka
#5 Posted : Monday, November 18, 2013 5:13:55 AM(UTC)
Cam on rat nhieu,
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice