Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, February 25, 2010 2:41:33 PM(UTC)
Paris By Night Karaoke 9: Tình Ca Ðức Huy & Ngô Thụy Miên

PBN Karaoke 09_01 - Don Hồ - Em Ði
PBN Karaoke 09_02 - Thanh Hà - Bay Ði Cánh Chim Biển
PBN Karaoke 09_03 - Duy Quang - Tiếng Mưa Ðêm
PBN Karaoke 09_04 - Dalena - Mùa Ðông Sắp Ðến
PBN Karaoke 09_05 - Don Hồ - Trái Tim Ngục Tù
PBN Karaoke 09_06 - Bảo Hân & Phi Phi & Jenny Loan - Người Tình Trăm Năm
PBN Karaoke 09_07 - Nguyễn Hưng - Ðường Xa Ướt Mưa
PBN Karaoke 09_08 - Hợp Ca - Và Con Tim Ðã Vui Trở Lại
PBN Karaoke 09_09 - Dức Huy & Don Hồ & Henry Chúc - Và Tôi Cũng Yêu Em
PBN Karaoke 09_10 - Duy Quang - Bài Tình Ca Cho Em
PBN Karaoke 09_11 - Duy Trác - Áo Lụa Hà Ðông
PBN Karaoke 09_12 - Thái Thảo - Giọt Nước Mắt Ngà
PBN Karaoke 09_13 - Phi Khanh - Mùa Thu Cho Em
PBN Karaoke 09_14 - Tuấn Ngọc - Mắt Biêc
PBN Karaoke 09_15 - Ý Lan - Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng
PBN Karaoke 09_16 - Don Hồ - Tình Khúc Buồn
PBN Karaoke 09_17 - Ái Vân - Paris Có Gì Lạ Không Em
PBN Karaoke 09_18 - Hương Lan & Thái Châu - Bản Tình Cuối
PBN Karaoke 09_19 - Dalena - Niệm Khúc Cuối
PBN Karaoke 09_20 - Ý Lan - Tuổi 13

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:11:25 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice