Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Wednesday, September 18, 2013 11:48:50 PM(UTC)
New Castle 14_01 - Phi Nhung - Yeu Dau Ha Tien
New Castle 14_02 - Hoai Nam - Hoa Hoc Tro
New Castle 14_03 - Phi Nhung - Dem Giot Sau Roi
New Castle 14_04 - Hoai Nam - Noi Lai Tinh Xua
New Castle 14_05 - Huong Lan - Ngot Ngao Huong Vi Tinh Yeu
New Castle 14_06 - Truong Vu - Noi Buon Sa Mac
New Castle 14_07 - Thai Chau - Mai Goi Ten Em
New Castle 14_08 - Phi Nhung - Trai Mong Toi
New Castle 14_09 - Hoai Nam - Muoi Thuong
New Castle 14_10 - Thai Chau - Ba Nam Yeu Em Am Tham
New Castle 14_11 - Phi Nhung - Lo Lam
New Castle 14_12 - Truong Vu - Hai Mua Mua
New Castle 14_13 - Huong Lan - Giac Ngu Dau Noi
New Castle 14_14 - Hoai Nam - Chanh Long
New Castle 14_15 - Ha Vy - Neu Doi Khong Co Anh
New Castle 14_16 - Truong Vu - Dem Tren Dinh Sau
New Castle 14_17 - Hoai Nam - Chuyen Tau Ve Que Huong
New Castle 14_18 - Phi Nhung - Co Em Ve
New Castle 14_19 - Thai Chau - Thanh Pho Tre
New Castle 14_20 - Truong Vu - Mot Lan Cuoi

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 4:43:29 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Donvy
#2 Posted : Tuesday, March 18, 2014 4:08:36 AM(UTC)
New Castle 14_01 - Phi Nhung - Yêu Dấu Hà Tiên
New Castle 14_02 - Hoài Nam - Hoa Học Trò
New Castle 14_03 - Phi Nhung - Đếm Giọt Sầu Rơi
New Castle 14_04 - Hoài Nam - Nối Lại Tình Xưa
New Castle 14_05 - Hương Lan - Ngọt Ngào Hương Vị Tình Yêu
New Castle 14_06 - Trường Vũ - Nỗi Buồn Sa Mạc
New Castle 14_07 - Thái Châu - Mãi Gọi Tên Em
New Castle 14_08 - Phi Nhung - Trái Mồng Tơi
New Castle 14_09 - Hoài Nam - Mười Thương
New Castle 14_10 - Thái Châu - Ba Năm Yêu Em Âm Thầm
New Castle 14_11 - Phi Nhung - Lỡ Lầm
New Castle 14_12 - Trường Vũ - Hai Mùa Mưa
New Castle 14_13 - Hương Lan - Giấc Ngủ Đầu Nôi
New Castle 14_14 - Hoài Nam - Chạnh Lòng
New Castle 14_15 - Hạ Vy - Nếu Đời Không Có Anh
New Castle 14_16 - Trường Vũ - Đêm Trên Đỉnh Sầu
New Castle 14_17 - Hoài Nam - Chuyến Tàu Về Quê Hương
New Castle 14_18 - Phi Nhung - Có Em Về
New Castle 14_19 - Thái Châu - Thành Phố Trẻ
New Castle 14_20 - Trường Vũ - Một Lần Cuối
Ai nhanh hon
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice