Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

28 Pages123>»
Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Sunday, July 18, 2010 8:18:56 AM(UTC)
As requested, this topic is open up to allow TKaraoke users to show others what they have to sing with! Post your the screenshot of your system or video tape your singing environment and post the YouTube link [thumbup]

System of:
1. Vcdz382
2. Tuyet Den
3. T_P
4. Thichnhaydam
5. Newbie_y2k
6. Sonle2004

Edited by user Sunday, July 17, 2011 10:27:21 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#2 Posted : Sunday, July 18, 2010 8:21:28 AM(UTC)
Here is my system. New channel strip (channel strip 2) is not in the picture yet and will be in a few days. More info is here.
UserPostedImage

A video showing the channel strips in action:

Edited by user Sunday, July 18, 2010 8:55:25 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: tUyET dEn
#3 Posted : Sunday, July 18, 2010 9:38:18 PM(UTC)
i guess this is not SHOWING OFF.... eheheh
just wanna share what i have.. :)

UserPostedImage

a lil clip with my friend singing using the old All-in-One Karaoke Mixer/Amp..

Edited by user Sunday, July 18, 2010 10:50:45 PM(UTC)  | Reason: Not specified


...

User: turbochargedrs
#4 Posted : Monday, July 19, 2010 10:16:09 AM(UTC)
great voice TD. Sound like the real singer [razz] [woot] [vo tay] but who's legs are those???[sneaky]
User: tUyET dEn
#5 Posted : Monday, July 19, 2010 12:07:42 PM(UTC)
lolz Turbo, thanks for the compliment. The singer was my friend! lolz
and the legs are mine [blush] [blush] [laugh]

...

User: Hai Lúa
#6 Posted : Monday, July 19, 2010 12:17:57 PM(UTC)
Due to "luat giang ho", TD gonna release his singing soon!
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Đừng Xa Em Đêm Nay
#7 Posted : Monday, July 19, 2010 12:26:22 PM(UTC)
Đồ nghề củ quá chắc hỏng dám show [blush]
Thuở nào hai đứa bên nhau
Hồn em mơ mộng dạt dào tình xuân
Thả thuyền theo dọc bến sông
Trời xanh nước biếc trong lòng nhởn nhơ

Đời sao đẹp tựa bài thơ
Lá vàng rơi rụng vật vờ bay bay
Bao nhiêu kỷ niệm còn đây
Giờ như sống lại vun đầy nhớ thương

*ThuongBuon*
User: Hai Lúa
#8 Posted : Monday, July 19, 2010 1:11:59 PM(UTC)
HongThao wrote:
Đồ nghề củ quá chắc hỏng dám show [blush]

Cứ show đi em. Nghe nói bạn bè TP toàn là "dân sài tiền" phải "nể phục" khi thấy giàn âm thanh của TP mà.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: tUyET dEn
#9 Posted : Monday, July 19, 2010 1:42:45 PM(UTC)
đu'ng rồi đó
$50-speaker như TD mà còn dám show mà... lolzz
i don't think anyone would have cheaper speakers than mine [laugh]

...

User: hoangt12345
#10 Posted : Tuesday, July 20, 2010 10:13:33 AM(UTC)
Why do you have a Y-RCA return from the mixer back to HTPC? I have a cheaper speakers than yours: a pair of Bose 301 serie II that I bought on Craiglist :)
Users browsing this topic
Guest
28 Pages123>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice