Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Wednesday, August 28, 2013 10:38:39 PM(UTC)
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_01 - Vu Toan - Cho Nguoi Tinh Lo
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_02 - Tuan Vu - Mot Lan Dang Do
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_03 - Vu Toan - Sao Chua Thay Hoi Am
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_04 - Nhu Mai - Bien Dau
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_05 - Vu Toan - Loi Thu Xua
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_06 - Giao Linh - Han Tinh
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_07 - Vu Toan - Mai Lo Minh Xa Nhau
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_08 - Che Linh - Em Den Tham Anh Dem 30
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_09 - vu Toan - Can Nha Ngoai O
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_10 - vu Toan - Muoi Nam Tai Ngo
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_11 - Tuan Vu - Do Que Huong Ta
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_12 - Giao Linh - Ngo Y
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_13 - Vu Toan - No Va Toi
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_14 - Huong Lan & Vu Toan - Noi Voi Nguoi Tinh
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_15 - Che Linh - Neu Mot Ngay
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_16 - Vu Toan - Chuyen Mot Nguoi Di
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_17 - Tuan Vu - Khu Pho Ngay Xua
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_18 - Vu Toan - Hoa Van No Tren Duong Que Huong

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:45:49 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: MySecret
#2 Posted : Wednesday, August 28, 2013 10:47:16 PM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_01 - Vu Toan - Cho Nguoi Tinh Lo
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_02 - Tuan Vu - Mot Lan Dang Do
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_03 - Vu Toan - Sao Chua Thay Hoi Am
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_04 - Nhu Mai - Bien Dau
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_05 - Vu Toan - Loi Thu Xua
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_06 - Giao Linh - Han Tinh
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_07 - Vu Toan - Mai Lo Minh Xa Nhau
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_08 - Che Linh - Em Den Tham Anh Dem 30
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_09 - vu Toan - Can Nha Ngoai O
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_10 - vu Toan - Muoi Nam Tai Ngo
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_11 - Tuan Vu - Do Que Huong Ta
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_12 - Giao Linh - Ngo Y
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_13 - Vu Toan - No Va Toi
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_14 - Huong Lan & Vu Toan - Noi Voi Nguoi Tinh
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_15 - Che Linh - Neu Mot Ngay
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_16 - Vu Toan - Chuyen Mot Nguoi Di
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_17 - Tuan Vu - Khu Pho Ngay Xua
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_18 - Vu Toan - Hoa Van No Tren Duong Que Huong

Anh HL bữa nay tung nhiều songlist quá hen...hihi thanks![thumbup] [thumbup]
User: Hai Lúa
#3 Posted : Wednesday, August 28, 2013 10:59:32 PM(UTC)
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_01 - Vu Toan - Cho Nguoi Tinh Lo
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_02 - Tuan Vu - Mot Lan Dang Do
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_03 - Vu Toan - Sao Chua Thay Hoi Am
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_04 - Nhu Mai - Bien Dau
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_05 - Vu Toan - Loi Thu Xua
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_06 - Giao Linh - Han Tinh
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_07 - Vu Toan - Mai Lo Minh Xa Nhau
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_08 - Che Linh - Em Den Tham Anh Dem 30
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_09 - Vu Toan - Can Nha Ngoai O
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_10 - Vu Toan - Muoi Nam Tai Ngo
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_11 - Tuan Vu - Do Que Huong Ta
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_12 - Giao Linh - Ngo Y
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_13 - Vu Toan - No Va Toi
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_14 - Huong Lan & Vu Toan - Noi Voi Nguoi Tinh
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_15 - Che Linh - Neu Mot Ngay
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_16 - Vu Toan - Chuyen Mot Nguoi Di
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_17 - Tuan Vu - Khu Pho Ngay Xua
NguoiDepBinhDuongDVDKGold009_18 - Vu Toan - Hoa Van No Tren Duong Que Huong
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice