Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, February 25, 2010 11:12:07 AM(UTC)
Paris By Night Karaoke 31: Nhớ Người Yêu

PBN Karaoke 31_01 - Như Quỳnh & Trường Vũ - Nhớ Người Yêu
PBN Karaoke 31_02 - Thiên Kim - Một Khoảng Trời Bơ Vơ
PBN Karaoke 31_03 - Don Hồ - Chị Tôi
PBN Karaoke 31_04 - Lưu Bích - Nụ Hôn Ðầu Tiên
PBN Karaoke 31_05 - Nguyễn Hưng - Trả Hết Cho Người
PBN Karaoke 31_06 - Ý Lan - Tình Cuồng Ðiên
PBN Karaoke 31_07 - Châu Ngọc - Trái Tim Hoang Ðường
PBN Karaoke 31_08 - Thế Sơn - Chân Tình
PBN Karaoke 31_09 - Bảo Hân - Vẫn Là Anh
PBN Karaoke 31_10 - Trường Vũ - Chia Xa
PBN Karaoke 31_11 - Mai Linh & Lây Minh - Một Thoáng Tình Ta
PBN Karaoke 31_12 - Phi Nhung & Phượng Liên - Con Gái Của Mẹ
PBN Karaoke 31_13 - Như Quỳnh - Em Ði Xem Hội Trăng Rằm
PBN Karaoke 31_14 - Khánh Ly - Một Ðời Quên Lãng
PBN Karaoke 31_15 - Lynda Trang Dài - Quên
PBN Karaoke 31_16 - Tường Nguyên - Mưa Trên Giàn Bông Giấy
PBN Karaoke 31_17 - Ngọc Ánh - Lang Thang Trên Ðường Mưa Rơi
PBN Karaoke 31_18 - Trúc Lam & Trúc Linh - Nắng Xanh
PBN Karaoke 31_19 - Dặng Trường Phát - Chiều Phố Xưa
PBN Karaoke 31_20 - Quốc Hùng - Hãy Twist Cho Ðêm Nay

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:12:28 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice