Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, February 25, 2010 11:06:54 AM(UTC)
Paris By Night Karaoke 38: Tiếc Nuối Cuộc Tình

PBN Karaoke 38_01 - Loan Châu - Ðêm Liêu Trai
PBN Karaoke 38_02 - Như Quỳnh - Lý Bông Mai
PBN Karaoke 38_03 - Phương Diễm Hạnh - Một Người Ði
PBN Karaoke 38_04 - Thế Sơn - Như Cơn Gió Vô Tình
PBN Karaoke 38_05 - Hoàng Lan - Ai Buồn Hơn Ai
PBN Karaoke 38_06 - Dặng Trường Phát - Em Còn Tuổi 15
PBN Karaoke 38_07 - Như Quỳnh - Yêu Cái Ðèn Cù
PBN Karaoke 38_08 - Ái Vân - Ðưa Em Xuống Thuyền
PBN Karaoke 38_09 - Don Hồ - Only You
PBN Karaoke 38_10 - Châu Ngọc - Tiếc Nuối Cuộc Tình
PBN Karaoke 38_11 - Tuấn Ngọc & Thúy Anh - Biết Phải Làm Sao
PBN Karaoke 38_12 - Ngọc Ánh - Rock Con Diều
PBN Karaoke 38_13 - Trúc Lam & Trúch Linh - Mưa Phố
PBN Karaoke 38_14 - Quốc Hùng - Ðêm Về
PBN Karaoke 38_15 - Bảo Ngọc - Lời Thề Của Loài Hoa Trắng
PBN Karaoke 38_16 - Maurice Dạt & Kỳ Duyên - Muộn Màng
PBN Karaoke 38_17 - Hoài Nam - Gặp Nhau
PBN Karaoke 38_18 - Trúc Lam & Trúc Linh - Yêu Anh
PBN Karaoke 38_19 - Lây Minh - Vu Vơ Tình Ðầu
PBN Karaoke 38_20 - Phương Vy & Tommy Ngô - Chily Chacha

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:12:15 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice