Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Tuesday, July 16, 2013 11:30:15 PM(UTC)
Câu đố này có 5 phần liên quan đến bài hát Em Gái Hậu Giang, sáng tác vào tháng 4 năm 2013 sau:


a. Tác giả bài hát là ai?
b. Bài này còn có tên gọi là gì (ngoài Em Gái Hậu Giang)?
c. Bài thơ nào đã ảnh hưởng không nhỏ đến lời của bài hát trên (cho tựa bài thơ)?
d. Các ký tự đầu của mỗi câu trong bài thơ ở phần (c) đều là "T". Vậy "T" có ý nghĩa gì (theo ý của tác giả)?
e. Cây "cầu" trong lời bài hát và lời bài thơ là một cây cầu ở Việt Nam. Cây cầu này tên gì?

Mỗi người chi được trả lời 1 lần duy nhất nên hãy cẩn thận đừng gấp trả lời để rồi "ôm hận" [laugh]

Giải thưởng: 1 Điểm (xem chi tiết ở đây).

Edited by user Tuesday, July 16, 2013 11:34:32 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Black Sea
#2 Posted : Wednesday, July 17, 2013 5:07:45 AM(UTC)
[angry] mặc dù câu d gợi ý câu c nhưng haizza [glare]
User: Hai Lúa
#3 Posted : Wednesday, July 17, 2013 10:11:47 PM(UTC)
Nhiều thí sinh đã bỏ cuộc nói rằng mặc dù câu đố quá dễ nhưng câu (d) quá khó! Nay cho các gợi ý sau:

1. TKaraoke có một vườn thơ ơ địa chỉ: http://poem.tkaraoke.com
2. Câu trả lời của phần (d) là một trong các chử sau: (a)TKaraoke, (b)Thương, (c)Tiền, (d)Tình, (e)Tù, (f)Tội.

Edited by user Wednesday, July 17, 2013 10:14:31 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: thehien_Am
#4 Posted : Friday, July 19, 2013 7:45:34 PM(UTC)
Originally Posted by: Hai Lúa Go to Quoted Post
Nhiều thí sinh đã bỏ cuộc nói rằng mặc dù câu đố quá dễ nhưng câu (d) quá khó! Nay cho các gợi ý sau:

1. TKaraoke có một vườn thơ ơ địa chỉ: http://poem.tkaraoke.com
2. Câu trả lời của phần (d) là một trong các chử sau: (a)TKaraoke, (b)Thương, (c)Tiền, (d)Tình, (e)Tù, (f)Tội.


Bác Hai Lúa 1 bụng thơ, ko ngay khoái khẩu của mình roài, Bác Hai Lúa nên theo chuyên đề thơ này luôn đi, cho âm nhạc thì khổ à nghen kaka...
--------- CHỈ CÓ ĐAM MÊ MỚI HIỂU ĐƯỢC TIẾNG NÓI CỦA ĐAM MÊ ----------
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice