Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: karaokefun
#1 Posted : Sunday, June 23, 2013 7:03:23 PM(UTC)
I tried to upload a song in hat cho nhau nghe but I don't know how.

HÁT HAY KHÔNG BẰNG HAY HÁT...HAY HÁT KHÔNG BẰNG HAY TÁM.....HAHAHA
User: Hai Lúa
#2 Posted : Sunday, June 23, 2013 7:24:22 PM(UTC)
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: karaokefun
#3 Posted : Thursday, June 27, 2013 1:11:13 PM(UTC)
Thanks a lot Master Hai lua.[bong 21]

HÁT HAY KHÔNG BẰNG HAY HÁT...HAY HÁT KHÔNG BẰNG HAY TÁM.....HAHAHA
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice