Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

5 Pages<1234>»
Options
Go to last post Go to first unread
User: longho2004
#11 Posted : Thursday, May 16, 2013 3:05:11 AM(UTC)
so 71 chua co ma sau co so 72 roi
cam on ban nhieu
User: tun7677
#12 Posted : Friday, May 17, 2013 9:33:15 AM(UTC)
cam on nhieu
User: xautraimap
#13 Posted : Saturday, May 18, 2013 1:07:46 AM(UTC)
cam on nhieu
User: MupDitzzle
#14 Posted : Sunday, May 19, 2013 8:43:33 AM(UTC)
thanks
User: dominique
#15 Posted : Sunday, May 19, 2013 11:09:56 AM(UTC)
Cam on nhieu nha
User: Cỏ Trắng
#16 Posted : Sunday, May 19, 2013 5:36:22 PM(UTC)
%album% - %song% - %singer%.tksns

PBNK 072_01 - Yêu - Như Loan & Diễm Sương
PBNK 072_02 - Gọi Người Yêu Dấu - Thanh Hà
PBNK 072_03 - Người Đi Qua Đời Tôi - Trần Thái Hòa
PBNK 072_04 - Họp Mặt Lần Cuối - Hương Thủy
PBNK 072_05 - Sầu Khúc Mùa Đông - Hương Giang
PBNK 072_06 - Hỏi Người Còn Nhớ Đến Ta - Thế Sơn
PBNK 072_07 - Nét Son Buồn - Ngọc Liên
PBNK 072_08 - Muộn - Lưu Bích
PBNK 072_09 - Hoang Mang - Quỳnh Vi
PBNK 072_10 - Giáng Ngọc - Bằng Kiều
PBNK 072_11 - Em Về Với Người - Hạ Vy
PBNK 072_12 - Tội Tình - Duy Trường
PBNK 072_13 - Anh và Em - Lương Tùng Quang
PBNK 072_14 - Nghìn Trùng Xa Cách - Thu Phương
PBNK 072_15 - Một Đời Yêu Em - Thế Sơn
PBNK 072_16 - Môi Xinh Nụ Cười - Mai Tiến Dũng
PBNK 072_17 - Hai Chuyến Tàu Đêm - Quang Lê
PBNK 072_18 - Trả Lại Thời Gian - Như Quỳnh
PBNK 072_19 - Còn Tuổi Nào Cho Em - Minh Tuyết
PBNK 072_20 - Tuổi Đá Buồn - Quang Dũng
PBNK 072_21 - Xin Trả Nợ Người - Khánh Ly
PBNK 072_22 - Trái Tim Tội Lỗi - Lam Anh
PBNK 072_23 - Nếu Đời Không Có Anh - Mai Thiên Vân
PBNK 072_24 - Đời Không Còn Nhau - Don Hồ
PBNK 072_25 - Bài Không Tên Cuối Cùng - Ngọc Anh
PBNK 072_26 - Một Mình Trong Đêm - Kỳ Phương Uyên
PBNK 072_27 - Tình Yêu Không Có Lỗi - Nguyễn Hưng
PBNK 072_28 - Chén Đắng - Hồ Lệ Thu
PBNK 072_29 - Gục Ngã - Tóc Tiên
Ngọn cỏ dại ven đường anh có thấy?
Mỗi chiều về ngóng đợi bướt chân anh
Người ta mơn mỡn tươi xanh
Còn em xấu số nên đành nín câm.
User: 711986
#17 Posted : Sunday, May 19, 2013 7:17:07 PM(UTC)
nghe rồi comment sau nha
User: vntigerde
#18 Posted : Monday, May 20, 2013 8:00:58 AM(UTC)
Cam on Uploader nhieu!
Lam sao de thay duoc link?

Edited by user Monday, May 20, 2013 10:37:44 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: tkaraokeuser
#19 Posted : Monday, May 20, 2013 8:58:49 AM(UTC)
PBNK 72_01 - Như Loan & Diễm Sương - Yêu
PBNK 72_02 - Thanh Hà - Gọi Người Yêu Dấu
PBNK 72_03 - Trần Thái Hòa - Người Đi Qua Đời Tôi
PBNK 72_04 - Hương Thủy - Họp Mặt Lần Cuối
PBNK 72_05 - Hương Giang - Sầu Khúc Mùa Đông
PBNK 72_06 - Thế Sơn - Hỏi Người Còn Nhớ Đến Ta
PBNK 72_07 - Ngọc Liên - Nét Son Buồn
PBNK 72_08 - Lưu Bích - Muộn
PBNK 72_09 - Quỳnh Vi - Hoang Mang
PBNK 72_10 - Bằng Kiều - Giáng Ngọc
PBNK 72_11 - Hạ Vy - Em Về Với Người
PBNK 72_12 - Duy Trường - Tội Tình
PBNK 72_13 - Lương Tùng Quang - Anh và Em
PBNK 72_14 - Thu Phương - Nghìn Trùng Xa Cách
PBNK 72_15 - Thế Sơn - Một Đời Yêu Em
PBNK 72_16 - Mai Tiến Dũng - Môi Xinh Nụ Cười
PBNK 72_17 - Quang Lê - Hai Chuyến Tàu Đêm
PBNK 72_18 - Như Quỳnh - Trả Lại Thời Gian
PBNK 72_19 - Minh Tuyết - Còn Tuổi Nào Cho Em
PBNK 72_20 - Quang Dũng - Tuổi Đá Buồn
PBNK 72_21 - Khánh Ly - Xin Trả Nợ Người
PBNK 72_22 - Lam Anh - Trái Tim Tội Lỗi
PBNK 72_23 - Mai Thiên Vân - Nếu Đời Không Có Anh
PBNK 72_24 - Don Hồ - Đời Không Còn Nhau
PBNK 72_25 - Ngọc Anh - Bài Không Tên Cuối Cùng
PBNK 72_26 - Kỳ Phương Uyên - Một Mình Trong Đêm
PBNK 72_27 - Nguyễn Hưng - Tình Yêu Không Có Lỗi
PBNK 72_28 - Hồ Lệ Thu - Chén Đắng
PBNK 72_29 - Tóc Tiên - Gục Ngã

Edited by user Monday, May 20, 2013 9:13:53 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: dominique
#20 Posted : Tuesday, May 21, 2013 7:24:07 AM(UTC)
Cam on nhieu
Users browsing this topic
Guest (2)
5 Pages<1234>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice