Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Cát Bụi
#1 Posted : Wednesday, December 07, 2011 6:26:12 PM(UTC)
Một thành viên của Lyrics Database tên là hongyen1980 có địa chỉ IP là 123.20.*.* đã gữi yểu cầu đăng bài hát:
Súc Xắc Súc Xẻ tác giả Nguyễn Ngọc Thiện do ca sĩ/ban nhạc: be bao an trình bày.

Với tin nhắn wrote:

Cho mình xin beat bài này
User: Nguyễn Tuyên
#2 Posted : Friday, April 12, 2013 12:47:31 AM(UTC)
dien hoa
hay và ý nghĩa , cảm ơn bác nhiều nhé
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice