Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Friday, June 18, 2010 2:03:48 AM(UTC)
TH BTT_01 - Phi Long - Người Đẹp Trong Mơ
TH BTT_02 - Tuấn Vủ - Như Thể Tìm Chim
TH BTT_03 - Tuấn Vủ & Khả Tú - Ra Giêng Anh Cưới Em
TH BTT_04 - Tuấn Vủ - Làng Anh Làng Em
TH BTT_05 - Hương Lan - Ngẩu Hứng Lý Chim Quyên
TH BTT_06 - Hoài Nam & Khả Tú - Mực Tím Mồng Tơi
TH BTT_07 - Hoài Nam & Khả Tú - Bông Điên Điển
TH BTT_08 - Phi Long - Cô Thắm Về Quê Hương
TH BTT_09 - Nguyên Hà - Đưa Em Về Dưới Trời Mua
TH BTT_10 - Tuấn Vủ - Nhớ Người Tình Phụ
TH BTT_11 - Hương Lan - Bài Câu Ca Đầu Đời
TH BTT_12 - Phi Long - Cho Anh Xin Số Nhà
TH BTT_13 - Tuấn Vủ - Duyên Tình
TH BTT_14 - Hương Lan - Tình Gần Tình Xa
TH BTT_15 - Hương Lan - Hương Bâng Khuân
TH BTT_16 - Phi Long - Tiếng Ca U Hoài
TH BTT_17 - Tuấn Vủ & Khả Tú - Mối Duyên Quê
TH BTT_18 - Tuấn Vủ & Thanh Tuyền - Sao Anh Nở Đành Quên
TH BTT_19 - Tuấn Vủ - Bốn Màu Ảo

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 4:53:33 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#2 Posted : Friday, June 18, 2010 2:24:45 AM(UTC)
Correction in red:

TH BTT_01 - Phi Long - Người Đẹp Trong Mơ
TH BTT_02 - Tuấn - Như Thể Tìm Chim
TH BTT_03 - Tuấn & Khả Tú - Ra Giêng Anh Cưới Em
TH BTT_04 - Tuấn - Làng Anh Làng Em
TH BTT_05 - Hương Lan - Ngẩu Hứng Lý Chim Quyên
TH BTT_06 - Hoài Nam & Khả Tú - Mực Tím Mồng Tơi
TH BTT_07 - Hoài Nam & Khả Tú - Bông Điên Điển
TH BTT_08 - Phi Long - Cô Thắm Về Quê Hương
TH BTT_09 - Nguyên Hà - Đưa Em Về Dưới Trời Mua
TH BTT_10 - Tuấn - Nhớ Người Tình Phụ
TH BTT_11 - Hương Lan - Bài Câu Ca Đầu Đời
TH BTT_12 - Phi Long - Cho Anh Xin Số Nhà
TH BTT_13 - Tuấn - Duyên Tình
TH BTT_14 - Hương Lan - Tình Gần Tình Xa
TH BTT_15 - Hương Lan - Hương Bâng Khuân
TH BTT_16 - Phi Long - Tiếng Ca U Hoài
TH BTT_17 - Tuấn & Khả Tú - Mối Duyên Quê
TH BTT_18 - Tuấn & Thanh Tuyền - Sao Anh Nở Đành Quên
TH BTT_19 - Tuấn - Bốn Màu Ảo
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice