Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Sunday, March 10, 2013 11:37:37 AM(UTC)
100% lyrics coverage using Live Server [thumbup]

TKaraoke HD 07_01 - Khac Viet - Anh Khac Hay Em Khac
TKaraoke HD 07_02 - Bich Phuong - Co Le Em
TKaraoke HD 07_03 - Hai Trang - Yeu Minh Anh
TKaraoke HD 07_04 - Duong Ngoc Thai - Goi Do
TKaraoke HD 07_05 - Bang Kieu & Lam Anh - Noi Tinh Yeu Bat Dau
TKaraoke HD 07_06 - Bang Kieu & Nguyen Hong Nhung - Di Vang Cuoc Tinh
TKaraoke HD 07_07 - Bang Cuong & Khanh Phuong - Ton Tho Mot Tinh Yeu
TKaraoke HD 07_08 - Tuan Hung & Quang Man - Vet Thuong Tinh Yeu
TKaraoke HD 07_09 - Minh Ngoc & Bich Ngoc - Bai Ca Ky Niem (4 audio tracks)
TKaraoke HD 07_10 - Huynh Tan Sang - Tieng Enh Uong Buon

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 5:15:12 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: sambatran
#2 Posted : Sunday, February 22, 2015 11:26:43 PM(UTC)
cam on ban nhieu lam
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice