Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

6 Pages123>»
Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Monday, February 18, 2013 11:00:58 PM(UTC)


Xem cách play các bài hát này ở đây:
http://forum.tkaraoke.co...3_Play-cac-bai-Kmp3.aspx

Download Links:
The content of this page is hidden. After you THANK the poster, refresh the page to see the hidden content. You only need to thank the first post (post #1).

Phần nội dung đã bị ẩn đi. Sau khi nhấn vào nút THANK để cám ơn người đăng bài này, bạn phải Refresh trang này lại để thấy nội dung. Bạn chỉ cần THANK post đầu tiên (post #1 ở trang 1).

Edited by user Wednesday, April 10, 2013 10:57:30 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
User: phucnguyen63
#2 Posted : Sunday, February 24, 2013 12:23:02 AM(UTC)
Cam on ban that nhieu
User: hpme517
#3 Posted : Tuesday, March 05, 2013 12:05:47 PM(UTC)
thank you ...... lam sao download day ?
User: xgen
#4 Posted : Tuesday, March 05, 2013 2:54:53 PM(UTC)
chung nao release vay host :P nghe hay qua
User: Hai Lúa
#5 Posted : Wednesday, March 06, 2013 1:39:24 AM(UTC)
Đã release 3 bài đâu. Dùng TKaraoke Pro version để play hoặc install Lite version rồi double-click vào kmp3 file để play. Lite v1.04 đã toggle được audio tracks.

UserPostedImage
Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
User: Hai Lúa
#6 Posted : Thursday, March 07, 2013 1:28:23 AM(UTC)
Mới release bài số 4, Gọi Đò.
Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
User: Hai Lúa
#7 Posted : Friday, March 08, 2013 1:31:47 AM(UTC)
Mới released luôn bài 5 và 6 [woot].
Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
User: Hai Lúa
#8 Posted : Sunday, March 10, 2013 11:19:03 AM(UTC)
Mới released bài số 7.
Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
User: Hai Lúa
#9 Posted : Sunday, March 10, 2013 11:22:23 AM(UTC)
Nhiều người hỏi các bài còn lại của Volume 7 là gì, mình list đây luôn cho khỏe [laugh].
8. Vết Thương Tình Yêu
9. Bài Ca Kỹ Niệm
10. Tiếng Ễnh Ương Buồn

Bài số 9 là do forum member hát [woot][thumbup]. Sẽ có 4 audio tracks để có thể hát song ca với ca sĩ [laugh][laugh]

Edited by user Sunday, March 10, 2013 11:24:45 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
User: VANzLOVE
#10 Posted : Friday, March 15, 2013 6:02:47 AM(UTC)
thanks chú Hai Lúa nhieu [bong 21] doi dép chú dep qua[watching]
Users browsing this topic
Guest (2)
6 Pages123>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice