Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Donvy
#1 Posted : Monday, December 03, 2012 4:02:01 AM(UTC)
AsiaK S_30_01 - Lâm Nhật Tiến - Bên Kia Bờ Đại Dương
AsiaK S_30_02 - Lâm Nhật Tiến - Vết Thương Đôi Lòng
AsiaK S_30_03 - Lâm Nhật Tiến - Sài Gòn Về Miền Dĩ Vãng
AsiaK S_30_04 - Lâm Nhật Tiến - Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa
AsiaK S_30_05 - Lâm Nhật Tiến & Nguyễn Hồng Nhung - Em Có Còn Yêu Anh
AsiaK S_30_06 - Lâm Nhật Tiến & Nguyễn Hồng Nhung - LK Đoàn Chuẩn & Từ Linh
AsiaK S_30_07 - Lâm Nhật Tiến - Nếu Mai Đây
AsiaK S_30_08 - Lâm Nhật Tiến - Trọn Đời Anh Sống Vì Em
AsiaK S_30_09 - Lâm Nhật Tiến - Từ Thưở Yêu Em
AsiaK S_30_10 - Lâm Nhật Tiến & Nguyễn Hồng Nhung - Bắc Đẩu
AsiaK S_30_11 - Lâm Nhật Tiến & Hồ Hoàng Yến - Xin Thời Gian Qua Mau & Cô Láng Giềng
AsiaK S_30_12 - Lâm Nhật Tiến - Chỉ Là Phù Du Thôi
AsiaK S_30_13 - Lâm Nhật Tiến & Như Quỳnh - Tiếc Thương
AsiaK S_30_14 - Lâm Nhật Tiến - Tiễn Em Ra Phi Trường
AsiaK S_30_15 - Lâm Nhật Tiến & Nguyễn Hồng Nhung - Tình Yêu Tình Người
AsiaK S_30_16 - Lâm Nhật Tiến - Tội Nghiệp Thân Anh
AsiaK S_30_17 - Lâm Nhật Tiến & Lâm Thúy Vân - Những Nấm Mộ Hoang & Trở Về Cát Bụi
AsiaK S_30_18 - Lâm Nhật Tiến & Diệu Hương - Nói Với Tôi Một Lời

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 6:50:34 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Ai nhanh hon
User: SeadooGsx
#2 Posted : Tuesday, December 11, 2012 12:46:42 PM(UTC)
I think this song list is wrong in order
User: Donvy
#3 Posted : Wednesday, December 12, 2012 2:09:23 AM(UTC)
Originally Posted by: SeadooGsx Go to Quoted Post
I think this song list is wrong in order

Do you need a magnifying glass ?

cover back

Edited by user Wednesday, December 12, 2012 2:15:17 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Ai nhanh hon
User: SeadooGsx
#4 Posted : Wednesday, December 12, 2012 8:22:51 PM(UTC)
hahahhaaaa, Don't know why DL this DVD from other page > import this song list using TKaraoke tool, then mess up all songs title. Tu*. do^.ng kho^ng duoc, mi`nh tu*. gia'c la`m ba(`ng tay luo^n. I'm Bi-focal hihihihii. Thanks for song list.
User: Cỏ Trắng
#5 Posted : Thursday, December 13, 2012 10:23:50 PM(UTC)
AsiaKS 31_01 - Lâm Nhật Tiến - Bên Kia Bờ Đại Dương
AsiaKS 31_02 - Lâm Nhật Tiến - Vết Thương Đôi Lòng
AsiaKS 31_03 - Lâm Nhật Tiến - Sài Gòn Về Miền Dĩ Vãng
AsiaKS 31_04 - Lâm Nhật Tiến - Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa
AsiaKS 31_05 - Lâm Nhật Tiến & Nguyễn Hồng Nhung - Em Có Còn Yêu Anh
AsiaKS 31_06 - Lâm Nhật Tiến & Nguyễn Hồng Nhung - LK Đoàn Chuẩn & Từ Linh
AsiaKS 31_07 - Lâm Nhật Tiến - Nếu Mai Đây
AsiaKS 31_08 - Lâm Nhật Tiến - Trọn Đời Anh Sống Vì Em
AsiaKS 31_09 - Lâm Nhật Tiến - Từ Thưở Yêu Em
AsiaKS 31_10 - Lâm Nhật Tiến & Nguyễn Hồng Nhung - Bắc Đẩu
AsiaKS 31_11 - Lâm Nhật Tiến & Hồ Hoàng Yến - Xin Thời Gian Qua Mau & Cô Láng Giềng
AsiaKS 31_12 - Lâm Nhật Tiến - Chỉ Là Phù Du Thôi
AsiaKS 31_13 - Lâm Nhật Tiến & Như Quỳnh - Tiếc Thương
AsiaKS 31_14 - Lâm Nhật Tiến - Tiễn Em Ra Phi Trường
AsiaKS 31_15 - Lâm Nhật Tiến & Nguyễn Hồng Nhung - Tình Yêu Tình Người
AsiaKS 31_16 - Lâm Nhật Tiến - Tội Nghiệp Thân Anh
AsiaKS 31_17 - Lâm Nhật Tiến & Lâm Thúy Vân - Những Nấm Mộ Hoang & Trở Về Cát Bụi
AsiaKS 31_18 - Lâm Nhật Tiến & Diệu Hương - Nói Với Tôi Một Lời
Ngọn cỏ dại ven đường anh có thấy?
Mỗi chiều về ngóng đợi bướt chân anh
Người ta mơn mỡn tươi xanh
Còn em xấu số nên đành nín câm.
User: Hai Lúa
#6 Posted : Thursday, December 13, 2012 10:55:16 PM(UTC)
94% lyrics coverage using Live server. Cần lyrics cho bài LK Đoàn Chuẩn & Từ Linh.

Originally Posted by: Cỏ Trắng Go to Quoted Post
AsiaKS 31_01 - Lâm Nhật Tiến - Bên Kia Bờ Đại Dương
AsiaKS 31_02 - Lâm Nhật Tiến - Vết Thương Đôi Lòng
AsiaKS 31_03 - Lâm Nhật Tiến - Sài Gòn Về Miền Dĩ Vãng
AsiaKS 31_04 - Lâm Nhật Tiến - Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa
AsiaKS 31_05 - Lâm Nhật Tiến & Nguyễn Hồng Nhung - Em Có Còn Yêu Anh
AsiaKS 31_06 - Lâm Nhật Tiến & Nguyễn Hồng Nhung - LK Đoàn Chuẩn & Từ Linh
AsiaKS 31_07 - Lâm Nhật Tiến - Nếu Mai Đây
AsiaKS 31_08 - Lâm Nhật Tiến - Trọn Đời Anh Sống Vì Em
AsiaKS 31_09 - Lâm Nhật Tiến - Từ Thưở Yêu Em
AsiaKS 31_10 - Lâm Nhật Tiến & Nguyễn Hồng Nhung - Bắc Đẩu
AsiaKS 31_11 - Lâm Nhật Tiến & Hồ Hoàng Yến - Xin Thời Gian Qua Mau & Cô Láng Giềng
AsiaKS 31_12 - Lâm Nhật Tiến - Chỉ Là Phù Du Thôi
AsiaKS 31_13 - Lâm Nhật Tiến & Như Quỳnh - Tiếc Thương
AsiaKS 31_14 - Lâm Nhật Tiến - Tiễn Em Ra Phi Trường
AsiaKS 31_15 - Lâm Nhật Tiến & Nguyễn Hồng Nhung - Tình Yêu Tình Người
AsiaKS 31_16 - Lâm Nhật Tiến - Tội Nghiệp Thân Anh
AsiaKS 31_17 - Lâm Nhật Tiến & Lâm Thúy Vân - Những Nấm Mộ Hoang & Trở Về Cát Bụi
AsiaKS 31_18 - Lâm Nhật Tiến & Diệu Hương - Nói Với Tôi Một Lời

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: fs2843a
#7 Posted : Monday, December 31, 2012 11:43:33 PM(UTC)
AsiaKS 31_01 - Lam Nhat Tien - Ben Kia Bo Dai Duong
AsiaKS 31_02 - Lam Nhat Tien - Vet Thuong Doi Long
AsiaKS 31_03 - Lam Nhat Tien - Sai Gon Ve Mien Di Vang
AsiaKS 31_04 - Lam Nhat Tien - Em Da Thay Mua Xuan Chua
AsiaKS 31_05 - Lam Nhat Tien & Nguyen Hong Nhung - Em Co Con Yeu Anh
AsiaKS 31_06 - Lam Nhat Tien & Nguyen Hong Nhung - LK Doan Chuan & Tu Linh
AsiaKS 31_07 - Lam Nhat Tien - Neu Mai Day
AsiaKS 31_08 - Lam Nhat Tien - Tron Doi Anh Song Vi Em
AsiaKS 31_09 - Lam Nhat Tien - Tu Thuo Yeu Em
AsiaKS 31_10 - Lam Nhat Tien & Nguyen Hong Nhung - Bac Dau
AsiaKS 31_11 - Lam Nhat Tien & Ho Hoang Yen - Xin Thoi Gian Qua Mau & Co Lang Gieng
AsiaKS 31_12 - Lam Nhat Tien - Chi La Phu Du Thoi
AsiaKS 31_13 - Lam Nhat Tien & Nhu Quynh - Tiec Thuong
AsiaKS 31_14 - Lam Nhat Tien - Tien Em Ra Phi Truong
AsiaKS 31_15 - Lam Nhat Tien & Nguyen Hong Nhung - Tinh Yeu Tinh Nguoi
AsiaKS 31_16 - Lam Nhat Tien - Toi Nghiep Than Anh
AsiaKS 31_17 - Lam Nhat Tien & Lam Thuy Van - Nhung Nam Mo Hoang & Tro Ve Cat Bui
AsiaKS 31_18 - Lam Nhat Tien & Dieu Huong - Noi Voi Toi Mot Loi
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice