Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: CaliMoon
#1 Posted : Saturday, November 10, 2012 10:14:53 PM(UTC)
KL_MTV_Top Hits 10_01 - Ban Toi - Quang Linh
KL_MTV_Top Hits 10_02 - Yeu Nhau Mua Xuan - Quang Vinh, Le Uyen Nhy
KL_MTV_Top Hits 10_03 - Tim Lai Lan Nua - Thanh Thanh
KL_MTV_Top Hits 10_04 - Mua Sai Gon - Tran Tam
KL_MTV_Top Hits 10_05 - Giot Dan Thach Sanh - MTV
KL_MTV_Top Hits 10_06 - Trau Oi - Quang Linh
KL_MTV_Top Hits 10_07 - Thuong Qua Viet Nam - Quang Linh
KL_MTV_Top Hits 10_08 - Bo Ben La - Cam Ly
KL_MTV_Top Hits 10_09 - Cho Em Hon Nhien - Quang Vinh
KL_MTV_Top Hits 10_10 - Chong Xa - Cam Ly
KL_MTV_Top Hits 10_11 - Em Co Con Nho - Le Uyen Nhy
KL_MTV_Top Hits 10_12 - Bong Dang Thien Than - Dan Truong
KL_MTV_Top Hits 10_13 - Mua Buon - Cam Ly, Dan Truong
KL_MTV_Top Hits 10_14 - Ganh Hang Rong - Thanh Thanh
KL_MTV_Top Hits 10_15 - Tro Lai Pho Cu - Cam Ly, Dan Truong
KL_MTV_Top Hits 10_16 - Chut Tinh Tho Ngay - Lam Truong
KL_MTV_Top Hits 10_17 - Ben Em Mua Xuan - Lam Truong
KL_MTV_Top Hits 10_18 - Mai Khong Phai - Cam Ly

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:53:38 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đường anh đi nếu lỡ như đau buồn
Thì hãy nhớ anh vẫn luôn còn có em
Chờ yêu anh thôi không yêu ai
Em vẫn chờ anh ở đây
Bởi tình yêu dành cho anh vẫn đong đầy
User: CaliMoon
#2 Posted : Saturday, November 10, 2012 10:24:24 PM(UTC)
KL_MTV_Top Hits 10_01 - Bạn Tôi - Quang Linh
KL_MTV_Top Hits 10_02 - Yêu Nhau Mùa Xuân - Quang Vinh, Lê Uyên Nhy
KL_MTV_Top Hits 10_03 - Tìm Lại Lần Nữa - Thanh Thanh
KL_MTV_Top Hits 10_04 - Mưa Sài Gòn - Trần Tâm
KL_MTV_Top Hits 10_05 - Giọt Đàn Thạch Sanh - MTV
KL_MTV_Top Hits 10_06 - Trầu Ơi - Quang Linh
KL_MTV_Top Hits 10_07 - Thương Quá Việt Nam - Quang Linh
KL_MTV_Top Hits 10_08 - Bờ Bến Lạ - Cẩm Ly
KL_MTV_Top Hits 10_09 - Cho Em Hồn Nhiên - Quang Vinh
KL_MTV_Top Hits 10_10 - Chồng Xa - Cẩm Ly
KL_MTV_Top Hits 10_11 - Em Có Còn Nhớ - Lê Uyên Nhy
KL_MTV_Top Hits 10_12 - Bóng Dáng Thiên Thần - Đan Trường
KL_MTV_Top Hits 10_13 - Mưa Buồn - Cẩm Ly, Đan Trường
KL_MTV_Top Hits 10_14 - Gánh Hàng Rong - Thanh Thanh
KL_MTV_Top Hits 10_15 - Trở Lại Phố Cũ - Cẩm Ly, Đan Trường
KL_MTV_Top Hits 10_16 - Chút Tình Thơ Ngây - Lam Trường
KL_MTV_Top Hits 10_17 - Bên Em Mùa Xuân - Lam Trường
KL_MTV_Top Hits 10_18 - Mãi Không Phai - Cẩm Ly
Con đường anh đi nếu lỡ như đau buồn
Thì hãy nhớ anh vẫn luôn còn có em
Chờ yêu anh thôi không yêu ai
Em vẫn chờ anh ở đây
Bởi tình yêu dành cho anh vẫn đong đầy
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice