Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Friday, February 26, 2010 11:17:08 PM(UTC)
Normalized using TKT.

Quote:
USA 04_01 - Nam - Trịnh Công Sơn - Quỳnh Hương - Fox Trot
USA 04_02 - Nữ - Trần Thiện Thanh - Một Đời Yêu Anh - Slow Rock
USA 04_03 - Nam - Nguyễn Văn Khánh - Nỗi Lòng - Slow
USA 04_04 - Nữ - Y Vân - Ảo Ảnh - Rhumba
USA 04_05 - Nam - Lê Hựu Hà - Phiên Khúc Mùa Đông - Slow Surf
USA 04_06 - Nữ - Unknown - Cung La Buồn - Boston
USA 04_07 - Nam - Đức Huy - Em Ði - Slow
USA 04_08 - Nữ - Trịnh Công Sơn - Diễm Xưa - Slow Rock
USA 04_09 - Song Ca - Hoàng Thi Thơ - Đám Cưới Trên Đường Quê - Cha Cha Cha
USA 04_10 - Nam - Từ Công Phụng - Bây Giờ Tháng Mấy - Boston
USA 04_11 - Nam - Trần Thiện Thanh - Chuyện Tình Người Đan Áo - Rhumba
USA 04_12 - Nam - Phạm Duy - Còn Chút Gì Ðể Nhớ - Boston
USA 04_13 - Nữ - Phạm Duy - Phố Buồn - Tango
USA 04_14 - Nam - Đỗ Lễ - Tình Phụ - Boston
USA 04_15 - Nữ - Trường Sa - Xin Còn Gọi Tên Nhau - Boston
USA 04_16 - Nam - Đỗ Quang - Mai - Valse
USA 04_17 - Nữ - Unknown - Cát Bụi Tình Xa - Slow Rock
USA 04_18 - Nam - Phạm Duy - Ngậm Ngùi - Boston
USA 04_19 - Nữ - Phạm Duy - Đừng Phá Vỡ Ân Tình - Rhumba
USA 04_20 - Nam - Ngô Thụy Miên - Bài Tình Ca Cho Em - Slow Rock
USA 04_21 - Nữ - Lam Phương - Kiếp Nghèo - Tango
USA 04_22 - Nam - Võ Thiện Thanh - Nỗi Niềm - Slow
USA 04_23 - Nữ - Folklore (French) - Tình Nồng Cháy - Valse
USA 04_24 - Nam - Ngô Thụy Miên - Tình Khúc Tháng Sáu - Boston
USA 04_25 - Nữ - Unknown - Ánh Ðèn Màu - Boston
USA 04_26 - Nam - Trường Sa - Rồi Mai Tôi Đưa Em - Slow Rock
USA 04_27 - Nam - Phạm Duy - Bao Giờ Biết Tương Tư - Boston

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:15:34 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: Nu_B
#2 Posted : Wednesday, May 16, 2012 6:49:58 PM(UTC)
U Sing Along 04_01 - Nam - Quỳnh Hương - Fox Trot
U Sing Along 04_02 - Nữ - Một Đời Yêu Anh - Slow Rock
U Sing Along 04_03 - Nam - Nỗi Lòng - Slow
U Sing Along 04_04 - Nữ - Ảo Ảnh - Rhumba
U Sing Along 04_05 - Nam - Phiên Khúc Mùa Đông - Slow Surf
U Sing Along 04_06 - Nữ - Cung La Buồn - Boston
U Sing Along 04_07 - Nam - Em Ði - Slow
U Sing Along 04_08 - Nữ - Diễm Xưa - Slow Rock
U Sing Along 04_09 - Song Ca - Đám Cưới Trên Đường Quê - Cha Cha Cha
U Sing Along 04_10 - Nam - Bây Giờ Tháng Mấy - Boston
U Sing Along 04_11 - Nam - Chuyện Tình Người Đan Áo - Rhumba
U Sing Along 04_12 - Nam - Còn Chút Gì Ðể Nhớ - Boston
U Sing Along 04_13 - Nữ - Phố Buồn - Tango
U Sing Along 04_14 - Nam - Tình Phụ - Boston
U Sing Along 04_15 - Nữ - Xin Còn Gọi Tên Nhau - Boston
U Sing Along 04_16 - Nam - Mai - Valse
U Sing Along 04_17 - Nữ - Cát Bụi Tình Xa - Slow Rock
U Sing Along 04_18 - Nam - Ngậm Ngùi - Boston
U Sing Along 04_19 - Nữ - Đừng Phá Vỡ Ân Tình - Rhumba
U Sing Along 04_20 - Nam - Bài Tình Ca Cho Em - Slow Rock
U Sing Along 04_21 - Nữ - Kiếp Nghèo - Tango
U Sing Along 04_22 - Nam - Nỗi Niềm - Slow
U Sing Along 04_23 - Nữ - - Tình Nồng Cháy - Valse
U Sing Along 04_24 - Nam - Tình Khúc Tháng Sáu - Boston
U Sing Along 04_25 - Nữ - Ánh Ðèn Màu - Boston
U Sing Along 04_26 - Nam - Rồi Mai Tôi Đưa Em - Slow Rock
U Sing Along 04_27 - Nam - Bao Giờ Biết Tương Tư - Boston
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: XiiTrum
#3 Posted : Monday, October 08, 2012 6:25:28 PM(UTC)
USingAlong_04_01 - Nam - Quỳnh Hương
USingAlong_04_02 - Nữ - Một Đời Yêu Anh
USingAlong_04_03 - Nam - Nỗi Lòng
USingAlong_04_04 - Nữ - Ảo Ảnh
USingAlong_04_05 - Nam - Phiên Khúc Mùa Đông
USingAlong_04_06 - Nữ - Cung La Buồn
USingAlong_04_07 - Nam - Em Ði
USingAlong_04_08 - Nữ - Diễm Xưa
USingAlong_04_09 - Song Ca - Đám Cưới Trên Đường Quê
USingAlong_04_10 - Nam - Bây Giờ Tháng Mấy
USingAlong_04_11 - Nam - Chuyện Tình Người Đan Áo
USingAlong_04_12 - Nam - Còn Chút Gì Ðể Nhớ
USingAlong_04_13 - Nữ - Phố Buồn
USingAlong_04_14 - Nam - Tình Phụ
USingAlong_04_15 - Nữ - Xin Còn Gọi Tên Nhau
USingAlong_04_16 - Nam - Mai
USingAlong_04_17 - Nữ - Cát Bụi Tình Xa
USingAlong_04_18 - Nam - Ngậm Ngùi
USingAlong_04_19 - Nữ - Đừng Phá Vỡ Ân Tình
USingAlong_04_20 - Nam - Bài Tình Ca Cho Em
USingAlong_04_21 - Nữ - Kiếp Nghèo
USingAlong_04_22 - Nam - Nỗi Niềm
USingAlong_04_23 - Nữ - Tình Nồng Cháy
USingAlong_04_24 - Nam - Tình Khúc Tháng Sáu
USingAlong_04_25 - Nữ - Ánh Ðèn Màu
USingAlong_04_26 - Nam - Rồi Mai Tôi Đưa Em
USingAlong_04_27 - Nam - Bao Giờ Biết Tương Tư

Edited by user Monday, October 08, 2012 6:28:09 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice