Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Wednesday, March 03, 2010 5:31:55 PM(UTC)
SD MTV 06_01 - Quang Dung - Nua Trai Tim Yeu Nguoi
SD MTV 06_02 - Han Thai Tu - Vi Sao Em Ra Di
SD MTV 06_03 - My Tam - Anh Sao Buon
SD MTV 06_04 - Quang Dung & Thanh Thao - Duong Tinh Hai Loi
SD MTV 06_05 - Chau Gia Kiet - Con Lai Gi
SD MTV 06_06 - Thanh Thao - Bai Tango Xa Roi
SD MTV 06_07 - Quang Dung - Nguoi Ve Tu Phuong Xa
SD MTV 06_08 - Lam Vu - Giay Phut That Long
SD MTV 06_09 - My Tam - Dau Cham Hoi
SD MTV 06_10 - Quang Dung & Thanh Thao - Hoai Niem Dau Yeu
SD MTV 06_11 - Quang Dung - Dung Buon Ta Hoi
SD MTV 06_12 - Thanh Thao - Ok Minh Chia Tay
SD MTV 06_13 - Lam Vu - Cuoc Tinh Da Xa
SD MTV 06_14 - Han Thai Tu - Cu Quay Mat Di
SD MTV 06_15 - Quang Dung - Con Do Chut Hong Phai
SD MTV 06_16 - Thanh Thao - Sau Mot Lan Noi Doi
SD MTV 06_17 - Truong Dan Huy - Ve Dau
SD MTV 06_18 - Dam Vinh Hung - Nguoi Tinh Doi Gian
SD MTV 06_19 - My Tam - Dung Buon Phien
SD MTV 06_20 - Quang Dung - Vi Sao Le Loi
SD MTV 06_21 - Hoang Chau - Vai Phu
SD MTV 06_22 - Quang Dung - Ha Trang
SD MTV 06_23 - Thanh Thao - Trai Tim Lam Lo
SD MTV 06_24 - Dam Vinh Hung - Anh Van Cho Em
SD MTV 06_25 - Quang Dung - Hoa Co Vang Noi Ay
SD MTV 06_26 - Thanh Thao - Tam Biet Tho Ngay
SD MTV 06_27 - Quang Dung - Con Tuoi Nao Cho Em
SD MTV 06_28 - Minh Thuan - Mot Thoi Yeu Em

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:38:19 AM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: fs2843a
#2 Posted : Thursday, August 23, 2012 4:20:51 PM(UTC)
SD MTV 06_01 - Quang Dũng - Nửa Trái Tim Yêu Người
SD MTV 06_02 - Hàn Thái Tú- Vì Sao Em Ra Di
SD MTV 06_03 - Mỹ Tâm - Anh Sao Buồn
SD MTV 06_04 - Quang Dũng & Thanh Thảo - Đường Tình Hai Lối
SD MTV 06_05 - Châu Gia Kiệt- Còn Lại Gì
SD MTV 06_06 - Thanh Thảo - Bài Tango Xa Rồi
SD MTV 06_07 - Quang Dũng - Người Về Từ Phương Xa
SD MTV 06_08 - Lâm Vũ - Giây Phút Thật Lòng
SD MTV 06_09 - Mỹ Tâm - Dấu Chấm Hỏi
SD MTV 06_10 - Quang Dũng & Thanh Thảo - Hoài Niệm Dấu Yêu
SD MTV 06_11 - Quang Dũng - Đừng Buồn Ta Hỡi
SD MTV 06_12 - Thanh Thảo - Ok Minh Chia Tay
SD MTV 06_13 - Lâm Vũ - Cuộc Tình Đã Xa
SD MTV 06_14 - Hàn Thái Tú- Cứ Quay Mặt Đi
SD MTV 06_15 - Quang Dũng - Còn Đó Chút Hồng Phai
SD MTV 06_16 - Thanh Thảo - Sau Một Lần Nói Dối
SD MTV 06_17 - Trương Đan Huy - Về Đầu
SD MTV 06_18 - Đàm Vinh Hưng - Người Tình Dối Gian
SD MTV 06_19 - Mỹ Tâm - Đừng Buồn Phiền
SD MTV 06_20 - Quang Dũng - Vì Sao Lẻ Loi
SD MTV 06_21 - Hoàng Châu - Vai Phụ
SD MTV 06_22 - Quang Dũng - Hạ Trắng
SD MTV 06_23 - Thanh Thảo - Trái Tim Lầm Lỡ
SD MTV 06_24 - Đàm Vinh Hưng - Anh Vẫn Cho Em
SD MTV 06_25 - Quang Dũng - Hoa Có Vàng Nơi Ấy
SD MTV 06_26 - Thanh Thảo - Tạm Biệt Thơ Ngây
SD MTV 06_27 - Quang Dũng - Còn Tuổi Nào Cho Em
SD MTV 06_28 - Mình Thuận - Một Thời Yêu Em
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice