Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Friday, February 19, 2010 9:36:06 PM(UTC)
Asia Karaoke 35 - Trong Cuộc Tình Ân Hận

Asia Karaoke 35_01 - Trish - Sukiyaki
Asia Karaoke 35_02 - Thanh Hà - Lời Nói Vu Vơ
Asia Karaoke 35_03 - Hà Phương - Qua Cầu Gió Bay
Asia Karaoke 35_04 - Kenny Thái - Thú Đau Thương
Asia Karaoke 35_05 - Thụy Trâm - Hãy Đến Bên Em
Asia Karaoke 35_06 - Trường Vũ - Liên Khúc Chuyện Giàn Thiên Lý & Chuyện Hoa Sim
Asia Karaoke 35_07 - Philip Huy - Cup Of Life
Asia Karaoke 35_08 - Nguyên Khang & Diễm Liên - Khi Xưa Ta Bé
Asia Karaoke 35_09 - Gia Huy - Triệu Đóa Hoa Hồng
Asia Karaoke 35_10 - Lâm Thúy Vân - Tượng Đá Và Chút Suy Tư
Asia Karaoke 35_11 - Thái Doanh Doanh - Tình Ca Alisan
Asia Karaoke 35_12 - Ánh Minh & Thùy Dương - Dancing Queen
Asia Karaoke 35_13 - Thiên Kim - Trong Cuộc Tình Ân Hận
Asia Karaoke 35_14 - Hồ Ngọc Như - Ôi Tình Yêu
Asia Karaoke 35_15 - Hoàng Nam - La Bamba
Asia Karaoke 35_16 - Thanh Tuyền - Tạ Từ Trong Đêm
Asia Karaoke 35_17 - Dạ Nhật Yến - Tango Mộng Mơ
Asia Karaoke 35_18 - Lâm Nhật Tiến - Người Yêu Nếu Ra Đi
Asia Karaoke 35_19 - Thanh Trúc - Tình Đến Rồi Đi
Asia Karaoke 35_20 - Mạnh Đình - Chuyến Tàu Hoàng Hôn
Asia Karaoke 35_21 - Cardin - Medley Modern Talking

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 9:11:54 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Old Forum Mover attached the following image(s):
Asia Karaoke 35.jpg
This post was moved from the old forum.
User: PPI
#2 Posted : Monday, March 01, 2010 5:09:14 AM(UTC)
Asia Karaoke 35_01 - Trish - Sukiyaki
Asia Karaoke 35_02 - Thanh Hà - Lời Hứa Vu Vơ
Asia Karaoke 35_03 - Hà Phương - Qua Cầu Gió Bay
Asia Karaoke 35_04 - Kenny Thái - Thú Đau Thương
Asia Karaoke 35_05 - Thụy Trâm - Hãy Đến Bên Em
Asia Karaoke 35_06 - Trường Vũ - Liên Khúc Chuyện Giàn Thiên Lý & Chuyện Hoa Sim
Asia Karaoke 35_07 - Philip Huy - Cup Of Life
Asia Karaoke 35_08 - Nguyên Khang & Diễm Liên - Khi Xưa Ta Bé
Asia Karaoke 35_09 - Gia Huy - Triệu Đóa Hoa Hồng
Asia Karaoke 35_10 - Lâm Thúy Vân - Tượng Đá Và Chút Suy Tư
Asia Karaoke 35_11 - Thái Doanh Doanh - Tình Ca Alisan
Asia Karaoke 35_12 - Ánh Minh & Thùy Dương - Dancing Queen
Asia Karaoke 35_13 - Thiên Kim - Trong Cuộc Tình Ân Hận
Asia Karaoke 35_14 - Hồ Ngọc Như - Ôi Tình Yêu
Asia Karaoke 35_15 - Hoàng Nam - La Bamba
Asia Karaoke 35_16 - Thanh Tuyền - Tạ Từ Trong Đêm
Asia Karaoke 35_17 - Dạ Nhật Yến - Tango Mộng Mơ
Asia Karaoke 35_18 - Lâm Nhật Tiến - Người Yêu Nếu Ra Đi
Asia Karaoke 35_19 - Thanh Trúc - Tình Đến Rồi Đi
Asia Karaoke 35_20 - Mạnh Đình - Chuyến Tàu Hoàng Hôn
Asia Karaoke 35_21 - Cardin - Medley Modern Talking
User: long5
#3 Posted : Monday, March 01, 2010 11:28:19 AM(UTC)
cam on ban nhieu
long
User: dacula
#4 Posted : Wednesday, May 26, 2010 10:41:45 AM(UTC)
lam sao thay link ban
User: Gada
#5 Posted : Thursday, May 27, 2010 2:38:01 AM(UTC)
dacula wrote:
lam sao thay link ban

Chào Dacula,
trang này chỉ dành riêng cho tựa bài hát của những dvds karaoke.
Bạn vào trang này xem thử coi có những dvds bạn thích không.
http://forum.tkaraoke.co...btain-Karaoke-Files.aspx
Chúc bạn vui vẽ.
Tôi biết yêu em cũng bằng thừa
Không tiền, không của lấy gì yêu?
Anh Văn, ngoại ngữ người ta giỏi
Riêng anh chỉ biết nói "yêu em!"
À đây tìm được phần mềm mới
Ôm mi-cro mà ngỡ ôm em
Không cần đầu máy hay đĩa gốc
Em ơi anh hát bài Liên Khúc Nghèo!
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice