Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: copydog
#1 Posted : Saturday, April 28, 2012 11:43:41 PM(UTC)
Dear: Admin. and Mod.
Please help can't login
User name is copydog.
thanks
User: Hai Lúa
#2 Posted : Sunday, April 29, 2012 8:34:52 AM(UTC)
Use the "recovery password" feature of the Forum to reset your password. If that doesn't help, email support and ask for password reset: support@tkaraoke.com.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You can post new topics in this forum.
You can reply to topics in this forum.
You can delete your posts in this forum.
You can edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You can vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice