Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: theunknown
#1 Posted : Thursday, July 22, 2010 7:34:28 AM(UTC)
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_01 - Unknown - Tieng Dan Duoi Trang
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_02 - Unknown - Roi Trong Vong Tay Anh
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_03 - Ha Vy - Chan Anh Ghe
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_04 - Tu Quyen - Ha Noi Mua Vang Nhung Con Mua
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_05 - Unknown - Shalala
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_06 - Unknown - Turn The Beat Around
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_07 - Tu Quyen - Giac Mo Tan Roi
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_08 - Unknown - Tan Tinh
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_09 - Lay Minh - Phieu Luu Tinh Ai
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_10 - Unknown - Vong Tay Nguoi Ay
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_11 - Tu Quyen - Chieu Song Va Em
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_12 - Nhat Quan - Tai Em Khong Den
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_13 - Tu Quyen - Tinh Buon Hay Vui
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_14 - Unknown - Cafe Giot Dang
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_15 - Unknown - Lan Dau Noi Doi
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_16 - Johnny Dung - May Bay Ngan Nho
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_17 - Unknown - Hay
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_18 - Unknown - Torn
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_19 - Unknown - Xa Nhau Tu Day
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_20 - Luu Minh Thang - Tinh Trong Con Mua

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:02:10 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Hai Lúa
#2 Posted : Thursday, July 22, 2010 8:44:22 AM(UTC)
Sao "unknown" nhiều thế? Dùng TKT để tự làm list nhanh và gọn :)
1. Tieng Dan Duoi Trang - Vina
2. Roi Trang Vong Tay Anh - Nini
3. Chan Anh Ghe - Ha Vy
4. Ha Noi Mua Vang Nhung Con Mua - Tu Quyen
5. Shalala - Nini
6. Turn The Beat Around - Vina
7. Giac Mo Tan Roi - Tu Quyen
8. Tan Tinh - Jimmy J.C.
9. Phieu Luu Tinh Ai - Lay Minh
10. Vong Tay Nguoi Ay - Nini
11. Chieu Song Va Em - Tu Quyen
12. Tai Em Khong Den - Nhat Quan
13. Tinh Buon Hay Vui - Tu Quyen
14. Cafe Giot Dang - Nini
15. Lan Dau Noi Doi - Vina
16. May Bay Ngan Nho - Johnny Dung
17. Hay - Jimmy J.C.
18. Torn - Vina
19. Xa Nhau Tu Day - Nini
20. Tinh Trong Con Mua - Luu Minh Thang
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#3 Posted : Thursday, July 22, 2010 8:44:51 AM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_01 - Vina - Tieng Dan Duoi Trang
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_02 - Nini - Roi Trang Vong Tay Anh
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_03 - Ha Vy - Chan Anh Ghe
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_04 - Tu Quyen - Ha Noi Mua Vang Nhung Con Mua
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_05 - Nini - Shalala
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_06 - Vina - Turn The Beat Around
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_07 - Tu Quyen - Giac Mo Tan Roi
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_08 - Jimmy J&C& - Tan Tinh
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_09 - Lay Minh - Phieu Luu Tinh Ai
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_10 - Nini - Vong Tay Nguoi Ay
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_11 - Tu Quyen - Chieu Song Va Em
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_12 - Nhat Quan - Tai Em Khong Den
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_13 - Tu Quyen - Tinh Buon Hay Vui
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_14 - Nini - Cafe Giot Dang
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_15 - Vina - Lan Dau Noi Doi
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_16 - Johnny Dung - May Bay Ngan Nho
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_17 - Jimmy J&C& - Hay
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_18 - Vina - Torn
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_19 - Nini - Xa Nhau Tu Day
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_20 - Luu Minh Thang - Tinh Trong Con Mua
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: theunknown
#4 Posted : Sunday, November 14, 2010 5:16:23 PM(UTC)
chắc lúc đó không biết nhưng giờ thì biết

Code:
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_01 - Vina - Tiếng Đàn Dưới Trăng
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_02 - Nini - Rồi Trong Vòng Tay Anh
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_03 - Hạ Vy - Chán Anh Ghê
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_04 - Tú Quyên - Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_05 - Nini - Shalala
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_06 - Vina - Turn The Beat Around
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_07 - Tú Quyên - Giấc Mơ Tan Rồi
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_08 - Jimmii JC - Tán Tỉnh
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_09 - Lây Minh - Phiêu Lưu Tình Ái
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_10 - Nini - Vòng Tay Người Ấy
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_11 - Tú Quyên - Chiều Sông Và Em
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_12 - Nhật Quân - Tại Em Không Đến
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_13 - Tú Quyên - Tình Buồn Hay Vui
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_14 - Nini - Cafe Giọt Đắng
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_15 - Vina - Lần Đầu Nói Dối
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_16 - Johnny Dũng - Mây Bay Ngàn Nhớ
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_17 - Jimmii JC& - Hay
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_18 - Vina - Torn
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_19 - Nini - Xa Nhau Từ Đây
Eagle Da Vu Tinh Nong 1_20 - Lưu Minh Thắng - Tình Trong Cơn Mưa
User: binhtuong
#5 Posted : Tuesday, February 01, 2011 2:38:00 PM(UTC)
Làm sao mà TKT biết được tên ca sỹ hay vậy? làm ơn chỉ dùm.
User: tkaraokeuser
#6 Posted : Thursday, April 12, 2012 3:02:31 PM(UTC)
theunknown Offline cho xin DVD này luôn nếu có thể nhé :) Xin cảm ơn trước... :)
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice