Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: wasup
#1 Posted : Wednesday, April 11, 2012 9:30:13 AM(UTC)
EagleK_12_01 - Phi Nhung - Câu Lạc Bộ Làm Quen
EagleK_12_02 - Hạ Vy - Chờ Người
EagleK_12_03 - Phi Nhung- Tình Bể Dâu
EagleK_12_04 - Hạ Vy, Thái Châu - Áo Trắng Gò Công
EagleK_12_05 - Phi Nhung - Xua Đi Huyền Thoại
EagleK_12_06 - Hạ Vy - Giấc Ngũ Đầu Nôi
EagleK_12_07 - Phi Nhung - Tình Mãi Mong Chờ
EagleK_12_08 - Hạ Vy - Gái Nhà Nghèo
EagleK_12_09 - Phi Nhung - Xa Người Mình Yêu
EagleK_12_10 - Hạ Vy - Em Bỏ Dòng Sông
EagleK_12_11 - Phi Nhung - Mộng Mơ Xa Rồi
EagleK_12_12 - Hạ Vy - Lý Cái Mơn
EagleK_12_13 - Phi Nhung - Sầu Rưng
EagleK_12_14 - Hạ Vy, Thái Châu - Chiều Đồng Quê
EagleK_12_15 - Phi Nhung - Kiếp Sau
EagleK_12_16 - Hạ Vy - Bông Điên Điển
EagleK_12_17 - Phi Nhung - Giàn Thiên Lý Đã Xa
EagleK_12_18 - Hạ Vy - Ngẫu Hứng Lý Ru Con
EagleK_12_19 - Phi Nhung - Hát Nữa Đi Em
EagleK_12_20 - Tú Quyên - Lá Diêu Bông

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:02:06 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: tkaraokeuser
#2 Posted : Thursday, April 12, 2012 2:52:45 PM(UTC)
wasup Offline nếu có DVD này nếu được vui lòng upload lên nhé :) Thay mặt tất cả, cảm ơn bạn rất nhiều... :)
User: wasup
#3 Posted : Friday, April 13, 2012 4:37:35 PM(UTC)
tkaraokeuser ơi, mình upload cho bạn rồi đó
Vào download lẹ lẹ và hót đi nhé
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice