Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: trandangdo
#1 Posted : Monday, April 09, 2012 3:41:06 PM(UTC)
1)Trong TKARAOKE chổ nào chỉ cách làm list nhạc có 4-digit number of the song found on the song catalog để Play karaoke
2)TKT không phải là TKaraoke! TKT chỉ là một "tool" để giúp dùng TKaraoke dễ dàng hơn.( Có mục nào chỉ cách xữ dụng khg ?)
Cám ơn sự chỉ dẫn .
User: trandangdo
#2 Posted : Monday, April 09, 2012 3:41:50 PM(UTC)
Originally Posted by: trandangdo Go to Quoted Post
1)Trong TKARAOKE chổ nào chỉ cách làm list nhạc có 4-digit number of the song found on the song catalog để Play karaoke
2)TKT không phải là TKaraoke! TKT chỉ là một "tool" để giúp dùng TKaraoke dễ dàng hơn.( Có mục nào chỉ cách xữ dụng khg ?)
Cám ơn sự chỉ dẫn .

User: Nu_B
#3 Posted : Monday, April 09, 2012 4:09:32 PM(UTC)
Originally Posted by: trandangdo Go to Quoted Post
1)Trong TKARAOKE chổ nào chỉ cách làm list nhạc có 4-digit number of the song found on the song catalog để Play karaoke
2)TKT không phải là TKaraoke! TKT chỉ là một "tool" để giúp dùng TKaraoke dễ dàng hơn.( Có mục nào chỉ cách xữ dụng khg ?)
Cám ơn sự chỉ dẫn .

1) Click on the link:
http://forum.tkaraoke.co...rate-a-song-catalog.aspx

2) One of TKT function:
http://forum.tkaraoke.co...-in-a-DVD-using-TKT.aspx
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: trandangdo
#4 Posted : Tuesday, April 10, 2012 4:52:01 PM(UTC)
Originally Posted by: Nu_B Go to Quoted Post

Xin lổi đã làm phiền bạn
Xin hỏi :Khi tôi add list nhạc vào TKARAOKE theo thứ tự abc... Nhg khi copy ra theo bạn chỉ dẫn thì List nhạc để cho người hát chọn bài nó đánh số khg theo thứ tự abc.. như trước -Là tại sao-Xin chỉ dẫn lại dùm -Cám ơn
User: Nu_B
#5 Posted : Tuesday, April 10, 2012 8:19:15 PM(UTC)
Originally Posted by: trandangdo Go to Quoted Post
Xin lổi đã làm phiền bạn
Xin hỏi :Khi tôi add list nhạc vào TKARAOKE theo thứ tự abc... Nhg khi copy ra theo bạn chỉ dẫn thì List nhạc để cho người hát chọn bài nó đánh số khg theo thứ tự abc.. như trước -Là tại sao-Xin chỉ dẫn lại dùm -Cám ơn

Cái đó tại vì program làm sẳng như vậy, bạn có thể sắp xếp lại theo thứ tự nào bạn muốn bằng cách "import" cái list của bạn vô "MS Excel" rồi "Sort" tên bài hát theo thứ tự 123456789abc.
[cool]
Tui chỉ biết khái niệm tổng quát đến chừng đó thôi, còn chỉ dẩn từng bước thì tui không có khả năng ... sorry trước nghen.
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: Hai Lúa
#6 Posted : Tuesday, April 10, 2012 9:15:12 PM(UTC)
Đọc hướng dẫn và xem video ở trang này:
http://forum.tkaraoke.co...rate-a-song-catalog.aspx
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice