Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

4 Pages«<234
Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#31 Posted : Saturday, August 13, 2011 6:09:10 PM(UTC)
Thank you, Valin Vu Nguyen, for your donation on 8/13/2011.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#32 Posted : Tuesday, October 11, 2011 10:14:23 PM(UTC)
Thank you, Lam Pham, for your donation on 9/24/2011.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#33 Posted : Monday, October 31, 2011 8:39:07 AM(UTC)
Thank you, Patrick Chiem, for your donation on 10/30/2011.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#34 Posted : Tuesday, December 13, 2011 1:43:27 AM(UTC)
Thank you, Thanh Huynh, for your donation on 12/9/2011 (Lyrics DB donation).
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: patrickc
#35 Posted : Friday, March 16, 2012 10:44:59 AM(UTC)
Originally Posted by: DJ Vcdz Go to Quoted Post
Thank you, Patrick Chiem, for your donation on 10/30/2011.

CHỈ LA 1 PHẦN NHỎ VỈ MÌNH ĐÃ DOWNLOAD MỘT SỐ NHẠC TỪ FORUM. XEM NHƯ LÀ "ĂN CÂY NÀO THÌ RÀO CÂY ĐÓ". THANK YOU FORUM NHIỀU VÀ HY VỌNG NHỮNG BẠN KHÁC CHUNG TAY GIÚP CHO FORUM THÊM MẠNH LỚN [biggrin]
Users browsing this topic
Guest (2)
4 Pages«<234
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice