Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: theunknown
#1 Posted : Thursday, July 22, 2010 9:30:53 AM(UTC)
Eagle 04_01 - Tu Quyen - Tinh Mai Ben Anh
Eagle 04_02 - Jimmii JC Nguyen - Tinh Nhu La Bay Xa 2
Eagle 04_03 - Thanh Ha - Dung Anh Nhe
Eagle 04_04 - Lay Minh - Gia Tu Di Vang
Eagle 04_05 - Tu Quyen - Tinh Em Ngon Nen
Eagle 04_06 - Jimmii JC Nguyen - Tinh Va Doi
Eagle 04_07 - Ha Vy - Hoa Tim Tren Duong
Eagle 04_08 -Tu Quyen - Tinh Yeu Dai Kho
Eagle 04_09 - Jimmii JC Nguyen - Trong Vang
Eagle 04_10 -Tu Quyen - Sha La La
Eagle 04_11 - Thanh Ha - Tieng Vi Cam
Eagle 04_12 - Jimmii JC Nguyen - Lynda
Eagle 04_13 -Tu Quyen - Con Gai Bay Gio
Eagle 04_14 - Lay Minh - 999 Doa Hong
Eagle 04_15 -Tu Quyen - Pho Bien
Eagle 04_16 - Jimmii JC Nguyen - Doi Em Ve
Eagle 04_17 - Thanh Ha - Em Hay Ngu Di
Eagle 04_18 - Lay Minh - Mat Troi Em Diu
Eagle 04_19 -Tu Quyen - Oi! Chua Kip Noi Voi Nhau Mot Loi
Eagle 04_20 - Jimmii JC Nguyen - Tinh Xa Cuoi Chan Troi

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:02:22 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: theunknown
#2 Posted : Saturday, November 20, 2010 8:28:22 AM(UTC)
Code:
Eagle 04_01 - Tú Quyên - Tinh Mãi Bên Anh
Eagle 04_02 - Jimmii JC Nguyễn - Tinh Như Lá Bay Xa 2
Eagle 04_03 - Thanh Hà - Đừng Anh Nhé
Eagle 04_04 - Lây Minh - Giả Từ Dĩ Vãng
Eagle 04_05 - Tú Quyên - Tình Em Ngọn Nến
Eagle 04_06 - Jimmii JC Nguyễn - Tình Và Đời
Eagle 04_07 - Ha Vy - Hoa Tím Trên Đường
Eagle 04_08 -Tú Quyên - Tình Yêu Dại Khờ
Eagle 04_09 - Jimmii JC Nguyễn - Tróng Vắng
Eagle 04_10 -Tú Quyên - Sha La La
Eagle 04_11 - Thanh Hà - Tiê;ng Vi Cầm
Eagle 04_12 - Jimmii JC Nguyễn - Lynda
Eagle 04_13 -Tú Quyên - Con Gái Bây Giờ
Eagle 04_14 - Lây Minh - 999 Đóa Hồng
Eagle 04_15 -Tú Quyên - Phố Biể
Eagle 04_16 - Jimmii JC Nguyễn - Đợi Em Về
Eagle 04_17 - Thanh Hà - Em Hãy Ngũ Đi
Eagle 04_18 - Lây Minh - Mặt Trời Êm Dịu
Eagle 04_19 -Tú Quyên - Ôi! Chưa Kịp Nói Với Nhau Một Lời
Eagle 04_20 - Jimmii JC Nguyễn - Tình Xa Cuối Chân Trời
User: ytiger
#3 Posted : Thursday, June 02, 2011 12:16:11 PM(UTC)
Eagle 04_01 - Tú Quyên - Tinh Mãi Bên Anh
Eagle 04_02 - Jimmii JC Nguyễn - Tình Như Lá Bay Xa 2
Eagle 04_03 - Thanh Hà - Đừng Anh Nhé
Eagle 04_04 - Lây Minh - Giã Từ Dĩ Vãng
Eagle 04_05 - Tú Quyên - Tình Em Ngọn Nến
Eagle 04_06 - Jimmii JC Nguyễn - Tình Và Đời
Eagle 04_07 - Hạ Vy - Hoa Tím Trên Đường
Eagle 04_08 - Tú Quyên - Tình Yêu Dại Khờ
Eagle 04_09 - Jimmii JC Nguyễn - Trống Vắng
Eagle 04_10 - Tú Quyên - Sha La La
Eagle 04_11 - Thanh Hà - Tiếng Vi Cầm
Eagle 04_12 - Jimmii JC Nguyễn - Lynda
Eagle 04_13 - Tú Quyên - Con Gái Bây Giờ
Eagle 04_14 - Lây Minh - 999 Đóa Hồng
Eagle 04_15 - Tú Quyên - Phố Biển
Eagle 04_16 - Jimmii JC Nguyễn - Đợi Em Về
Eagle 04_17 - Thanh Hà - Em Hãy Ngủ Đi
Eagle 04_18 - Lây Minh - Mặt Trời Êm Dịu
Eagle 04_19 - Tú Quyên - Ôi Chưa Kịp Nói Với Nhau Một Lời
Eagle 04_20 - Jimmii JC Nguyễn - Tình Xa Cuối Chân Trời

Corrected all song names with 100% TKaraoke Pro online lyrics.
User: RuYi Hứa
#4 Posted : Tuesday, January 31, 2012 6:23:01 AM(UTC)
sao bên kia ko có link down vậy mấy bạn ?
ai có cho Chim xin bài Đợi EM Về với !
thanks !
UserPostedImage

User: tkaraokeuser
#5 Posted : Tuesday, January 31, 2012 8:16:44 AM(UTC)
Originally Posted by: ChimCánhCụt Go to Quoted Post
sao bên kia ko có link down vậy mấy bạn ?
ai có cho Chim xin bài Đợi EM Về với !
thanks !


Sang đây lấy đây cưng: Click Here

:)

Edited by user Tuesday, January 31, 2012 11:23:05 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Hai Lúa
#6 Posted : Tuesday, January 31, 2012 9:22:14 AM(UTC)
T move cái này vào 1 topic mới ở bên "how to obtain files" nhé. Để bên này không tốt lắm [laugh]. Dankiez nhé, I mizz u!!
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: tkaraokeuser
#7 Posted : Tuesday, January 31, 2012 11:25:54 AM(UTC)
Originally Posted by: DJ Vcdz Go to Quoted Post
T move cái này vào 1 topic mới ở bên "how to obtain files" nhé. Để bên này không tốt lắm [laugh]. Dankiez nhé, I mizz u!!


Yes, Sir...Just done :)

I miss you and everyone else here, too :) Just been quite busy lately...

User: thangloi5577
#8 Posted : Monday, February 27, 2012 7:31:49 PM(UTC)
cho minh xin bai Tú Quyên - Tinh Mãi Bên Anh thank nhieu!
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice