Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 12:02:35 AM(UTC)
zavphi wrote:
U Sing Along Karaoke Gold 2 : Giấc ngủ mùa Đông

bài / tên bản nhạc / ca sỷ / tác giả

1/ Giấc ngủ mùa Đông / Kỳ Anh /Bruce Đoàn, Nhật Ngân
2/ Trên đỉnh mùa đông / Hải Lý /Trần Thiện Thanh
3/ Đêm Đông /Bruce Đoàn & Hải Lý / Nguyễn Văn ThưƠng
4/ Sầu Ðông /Lê Toàn / Khánh Băng
5/ Tình Chết Theo Mùa Ðông/ Bruce Đoàn / Lam Phương
6/ Xa rồi mùa Đông /Diễm Liên /Nguyễn Nam
7/ Lời Tình Buồn /Đinh Vũ /Vũ Thành An, Trần Ng. Minh
8/ Về Đây Em /Bruce Đoàn /Trịnh Nam Sơn
9/ Một Ngay Mùa Dông/ Trúc Quỳnh / Bảo Chấn
10/ Phiên khúc mùa Đông / Bruce Đoàn / Lê Hựu Hà
11/ Tiễn em / Lê Trí /Cung Trầm Tưởng, Phạm Duy
12/ Điệu buồn dang dỡ/ Hải Lý /Hoàng Thi Thơ
13/ Chuyện tình người đan áo/ Bruce Đoàn / Trần Thiện Thanh, Trường Sa
14/ Mùa đông của anh /Hải Lý /Trần Thiện Thanh
15/ Tuyết rơi /Lê Trí /
16/ Chiếc Lá Mùa Ðông /Khả Tú /Khúc Lan
17/ Hang Bê-lem /Hợp Ca/ Hải Linh
18/ Giáng sinh kỷ niệm / Bruce Đoàn / Nguyên Hà
19/ Lời con xin Chúa /Christiane Lê /Lê Kim Khánh
20/ Bài Thánh Ca Buồn/ Andy /Nguyễn Vũ

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:17:42 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: spaceship
#2 Posted : Thursday, October 21, 2010 11:24:58 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
U Sing Along Gold 2_01 - Kỳ Anh - Giấc ngủ mùa Đông
U Sing Along Gold 2_02 - Hải Lý - Trên đỉnh mùa đông
U Sing Along Gold 2_03 - Bruce Đoàn & Hải Lý - Đêm Đông
U Sing Along Gold 2_04 - Lê Toàn - Sầu Ðông
U Sing Along Gold 2_05 - Bruce Đoàn - Tình Chết Theo Mùa Ðông
U Sing Along Gold 2_06 - Diễm Liên - Xa rồi mùa Đông
U Sing Along Gold 2_07 - Đinh Vũ - Lời Tình Buồn
U Sing Along Gold 2_08 - Bruce Đoàn - Về Đây Em
U Sing Along Gold 2_09 - Trúc Quỳnh - Một Ngay Mùa Dông
U Sing Along Gold 2_10 - Bruce Đoàn - Phiên khúc mùa Đông
U Sing Along Gold 2_11 - Lê Trí - Tiễn em
U Sing Along Gold 2_12 - Hải Lý - Điệu buồn dang dỡ
U Sing Along Gold 2_13 - Bruce Đoàn - Chuyện tình người đan áo
U Sing Along Gold 2_14 - Hải Lý - Mùa đông của anh
U Sing Along Gold 2_15 - Lê Trí - Tuyết rơi
U Sing Along Gold 2_16 - Khả Tú - Chiếc Lá Mùa Ðông
U Sing Along Gold 2_17 - Hợp Ca - Hang Bê lem
U Sing Along Gold 2_18 - Bruce Đoàn - Giáng sinh kỷ niệm
U Sing Along Gold 2_19 - Christiane Lê - Lời con xin Chúa
U Sing Along Gold 2_20 - Andy Tram - Bài Thánh Ca Buồn
User: mm5269
#3 Posted : Thursday, February 02, 2012 5:48:26 PM(UTC)
USAG 02_01 - Kỳ Anh - Giấc Ngủ Mùa Đông
USAG 02_02 - Hải Lý - Trên Đỉnh Mùa Đông
USAG 02_03 - Bruce Đoàn & Hải Lý - Đêm Đông
USAG 02_04 - Lê Toàn - Sầu Ðông
USAG 02_05 - Bruce Đoàn - Tình Chết Theo Mùa Ðông
USAG 02_06 - Diễm Liên - Xa Rồi Mùa Đông
USAG 02_07 - Đinh Vũ - Lời Tình Buồn
USAG 02_08 - Bruce Đoàn - Về Đây Em
USAG 02_09 - Trúc Quỳnh - Một Ngày Mùa Đông
USAG 02_10 - Bruce Đoàn - Phiên Khúc Mùa Đông
USAG 02_11 - Lê Trí - Tiễn Em
USAG 02_12 - Hải Lý - Điệu Buồn Dang Dỡ
USAG 02_13 - Bruce Đoàn - Chuyện Tình Người Đan Áo
USAG 02_14 - Hải Lý - Mùa Đông Của Anh
USAG 02_15 - Lê Trí - Tuyết Rơi
USAG 02_16 - Khả Tú - Chiếc Lá Mùa Ðông
USAG 02_17 - Hợp Ca - Hang Belem
USAG 02_18 - Bruce Đoàn - Giáng Sinh Kỷ Niệm
USAG 02_19 - Christiane Lê - Lời Con Xin Chúa
USAG 02_20 - Andy - Bài Thánh Ca Buồn

Edited by user Thursday, February 02, 2012 5:52:21 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice