Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: goldenstate
#1 Posted : Sunday, October 31, 2010 7:31:51 AM(UTC)
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_01 - Uyên Trang - Tình Yêu Và Nước Mắt
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_02 - Nhóm J8687 - Rồi Cũng Sẽ Quên
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_03 - Cẩm Ly - Có Bao Giờ
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_04 - Hoàng Châu - Người Đàn Ông Tham Lam
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_05 - Ngô Mai Trang - Yêu Trong Đầu Môi
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_06 - Uyên Trang - Điều Em Muốn Nói
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_07 - Nhóm J8687 - Anh Có Bỏ Mặc Em
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_08 - Khánh Ngọc - Mình Em Với Em
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_09 - Cẩm Ly - Áng Mây Buồn
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_10 - Hoàng Châu - Thà Anh Nói Một Lời
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_11 - Uyên Trang - Một Lời Cho Mai Sau
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_12 - Ngô Mai Trang - 2 + 1 = 0
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_13 - Khánh Ngọc - Tình Yêu Không Muộn Màng
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_14 - Cẩm Ly - Làm Sao Em Biết
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_15 - Hoàng Châu - Người Ta Nói Rằng
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_16 - Hồng Ngọc - Ảo Ảnh Sa Mạc
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_17 - Cẩm Ly - Đón Dâu
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_18 - Uyên Trang - Nhớ Mãi Tình Đầu
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_19 - Ngô Mai Trang - Lỗi Lầm
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_20 - Cẩm Ly - Mưa Rơi Cuối Tuần
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_21 - Hoàng Châu - Thôi Anh Cứ Đi
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_22 - Uyên Trang - Thật Lòng Em Chẳng Muốn Thế
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_23 - Cẩm Ly - Phút Biệt Ly
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_24 - Hoàng Châu - Tình Yêu Trong Âu Lo
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_25 - Uyên Trang - Tình Không Hối Tiếc
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_26 - Cẩm Ly - Rồi Đó Mới Biết Đâu Vì Yêu
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_27 - Hồng Ngọc - Em Về
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_28 - Lương Bính Hữu - Đằm Trong Tim
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_29 - Hoàng Châu - Muộn Màng
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_30 - Ngô Mai Trang - Khóc Mùa Đông
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_31 - Ngô Mai Trang - Có Chắc Anh Đã Yêu Em
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_32 - Ngô Mai Trang - Nỗi Buồn Riêng Em
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_33 - Cẩm Ly - Sao Anh Ra Đi
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_34 - Lương Bính Hữu - Trể Hẹn Nữa Rồi
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_35 - Khánh Ngọc - Không Phải Em
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_36 - Cẩm Ly - Tình Đắng
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_37 - Phạm Hùynh Anh - Giấc Mơ
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_38 - Khánh Ngọc - Mộng Thủy Tinh
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_39 - Cẩm Ly - Ước Mơ Của Tôi
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_40 - Hoàng Châu - Trả Lại Em
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_41 - Cẩm Ly - Mưa Bụi
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_42 - Hoàng Châu - Yêu Mình Anh Thôi
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_43 - Cẩm Ly - Em Sẽ Là Người Ra Đi
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_44 - Phạm Hùynh Anh - Không Đau Vì Quá Đau
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_45 - Hoàng Châu - Em Không Buồn Nhưng Em Sẽ Khóc Vì Em
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_46 - Cẩm Ly - Người Đến Sau
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_47 - Lương Bích Hữu - Cô Gái Trung Hoa
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_48 - Vũ Trân Anh - Con Tim Thơ Ngây

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:13:14 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: tusi
#2 Posted : Friday, December 31, 2010 6:04:59 AM(UTC)
Originally Posted by: goldenstate Go to Quoted Post
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_01 - Uyên Trang - Tình Yêu Và Nước Mắt
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_02 - Nhóm J8687 - Rồi Cũng Sẽ Quên
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_03 - Cẩm Ly - Có Bao Giờ
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_04 - Hoàng Châu - Người Đàn Ông Tham Lam
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_05 - Ngô Mai Trang - Yêu Trong Đầu Môi
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_06 - Uyên Trang - Điều Em Muốn Nói
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_07 - Nhóm J8687 - Anh Có Bỏ Mặc Em
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_08 - Khánh Ngọc - Mình Em Với Em
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_09 - Cẩm Ly - Áng Mây Buồn
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_10 - Hoàng Châu - Thà Anh Nói Một Lời
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_11 - Uyên Trang - Một Lời Cho Mai Sau
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_12 - Ngô Mai Trang - 2 + 1 = 0
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_13 - Khánh Ngọc - Tình Yêu Không Muộn Màng
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_14 - Cẩm Ly - Làm Sao Em Biết
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_15 - Hoàng Châu - Người Ta Nói Rằng
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_16 - Hồng Ngọc - Ảo Ảnh Sa Mạc
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_17 - Cẩm Ly - Đón Dâu
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_18 - Uyên Trang - Nhớ Mãi Tình Đầu
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_19 - Ngô Mai Trang - Lỗi Lầm
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_20 - Cẩm Ly - Mưa Rơi Cuối Tuần
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_21 - Hoàng Châu - Thôi Anh Cứ Đi
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_22 - Uyên Trang - Thật Lòng Em Chẳng Muốn Thế
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_23 - Cẩm Ly - Phút Biệt Ly
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_24 - Hoàng Châu - Tình Yêu Trong Âu Lo
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_25 - Uyên Trang - Tình Không Hối Tiếc
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_26 - Cẩm Ly - Rồi Đó Mới Biết Đâu Vì Yêu
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_27 - Hồng Ngọc - Em Về
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_28 - Lương Bính Hữu - Đằm Trong Tim
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_29 - Hoàng Châu - Muộn Màng
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_30 - Ngô Mai Trang - Khóc Mùa Đông
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_31 - Ngô Mai Trang - Có Chắc Anh Đã Yêu Em
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_32 - Ngô Mai Trang - Nỗi Buhttp://ồn Riêng Em
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_33 - Cẩm Ly - Sao Anh Ra Đi
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_34 - Lương Bính Hữu - Trể Hẹn Nữa Rồi
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_35 - Khánh Ngọc - Không Phải Em
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_36 - Cẩm Ly - Tình Đắng
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_37 - Phạm Hùynh Anh - Giấc Mơ
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_38 - Khánh Ngọc - Mộng Thủy Tinh
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_39 - Cẩm Ly - Ước Mơ Của Tôi
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_40 - Hoàng Châu - Trả Lại Em
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_41 - Cẩm Ly - Mưa Bụi
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_42 - Hoàng Châu - Yêu Mình Anh Thôi
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_43 - Cẩm Ly - Em Sẽ Là Người Ra Đi
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_44 - Phạm Hùynh Anh - Không Đau Vì Quá Đau
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_45 - Hoàng Châu - Em Không Buồn Nhưng Em Sẽ Khóc Vì Em
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_46 - Cẩm Ly - Người Đến Sau
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_47 - Lương Bích Hữu - Cô Gái Trung Hoa
YEK43_Tình Yêu Và Nước Mắt_48 - Vũ Trân Anh - Con Tim Thơ Ngây

User: tusi
#3 Posted : Friday, December 31, 2010 6:09:40 AM(UTC)
Originally Posted by: tusi Go to Quoted Post

User: thaobaghe
#4 Posted : Tuesday, January 04, 2011 12:21:40 AM(UTC)
CÁM ƠN BẠN NHA
User: Nu_B
#5 Posted : Monday, June 13, 2011 4:09:20 PM(UTC)
YE 043_01 - Uyên Trang - Tình Yêu Và Nước Mắt
YE 043_02 - Nhóm J8687 - Rồi Cũng Sẽ Quên
YE 043_03 - Cẩm Ly - Có Bao Giờ
YE 043_04 - Hoàng Châu - Người Đàn Ông Tham Lam
YE 043_05 - Ngô Mai Trang - Yêu Trong Đầu Môi
YE 043_06 - Uyên Trang - Điều Em Muốn Nói
YE 043_07 - Nhóm J8687 - Anh Có Bỏ Mặc Em
YE 043_08 - Khánh Ngọc - Mình Em Với Em
YE 043_09 - Cẩm Ly - Áng Mây Buồn
YE 043_10 - Hoàng Châu - Thà Anh Nói Một Lời
YE 043_11 - Uyên Trang - Một Lời Cho Mai Sau
YE 043_12 - Ngô Mai Trang - 2 + 1 = 0
YE 043_13 - Khánh Ngọc - Tình Yêu Không Muộn Màng
YE 043_14 - Cẩm Ly - Làm Sao Em Biết
YE 043_15 - Hoàng Châu - Người Ta Nói Rằng
YE 043_16 - Hồng Ngọc - Ảo Ảnh Sa Mạc
YE 043_17 - Cẩm Ly - Đón Dâu
YE 043_18 - Uyên Trang - Nhớ Mãi Tình Đầu
YE 043_19 - Ngô Mai Trang - Lỗi Lầm
YE 043_20 - Cẩm Ly - Mưa Rơi Cuối Tuần
YE 043_21 - Hoàng Châu - Thôi Anh Cứ Đi
YE 043_22 - Uyên Trang - Thật Lòng Em Chẳng Muốn Thế
YE 043_23 - Cẩm Ly - Phút Biệt Ly
YE 043_24 - Hoàng Châu - Tình Yêu Trong Âu Lo
YE 043_25 - Uyên Trang - Tình Không Hối Tiếc
YE 043_26 - Cẩm Ly - Rồi Đó Mới Biết Đâu Vì Yêu
YE 043_27 - Hồng Ngọc - Em Về
YE 043_28 - Lương Bính Hữu - Đằm Trong Tim
YE 043_29 - Hoàng Châu - Muộn Màng
YE 043_30 - Ngô Mai Trang - Khóc Mùa Đông
YE 043_31 - Ngô Mai Trang - Có Chắc Anh Đã Yêu Em
YE 043_32 - Ngô Mai Trang - Nỗi Buồn Riêng Em
YE 043_33 - Cẩm Ly - Sao Anh Ra Đi
YE 043_34 - Lương Bính Hữu - Trể Hẹn Nữa Rồi
YE 043_35 - Khánh Ngọc - Không Phải Em
YE 043_36 - Cẩm Ly - Tình Đắng
YE 043_37 - Phạm Hùynh Anh - Giấc Mơ
YE 043_38 - Khánh Ngọc - Mộng Thủy Tinh
YE 043_39 - Cẩm Ly - Ước Mơ Của Tôi
YE 043_40 - Hoàng Châu - Trả Lại Em
YE 043_41 - Cẩm Ly - Mưa Bụi
YE 043_42 - Hoàng Châu - Yêu Mình Anh Thôi
YE 043_43 - Cẩm Ly - Em Sẽ Là Người Ra Đi
YE 043_44 - Phạm Hùynh Anh - Không Đau Vì Quá Đau
YE 043_45 - Hoàng Châu - Em Không Buồn Nhưng Em Sẽ Khóc Vì Em
YE 043_46 - Cẩm Ly - Người Đến Sau
YE 043_47 - Lương Bích Hữu - Cô Gái Trung Hoa
YE 043_48 - Vũ Trân Anh - Con Tim Thơ Ngây

My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: alexfong
#6 Posted : Thursday, July 28, 2011 12:20:14 AM(UTC)
thanks
User: thinh
#7 Posted : Monday, January 30, 2012 7:32:11 PM(UTC)
Uyên Trang - Tình Yêu Và Nước Mắt
Lưu Chí Vỹ & Nhóm J8687 - Rồi Cũng Sẽ Quên Được Nhau Thôi
Cẩm Ly - Có Bao Giờ
Hoàng Châu - Người Đàn Ông Tham Lam
Ngô Mai Trang - Yêu Trên Đầu Môi
Uyên Trang - Điều Em Muốn Nói
Nhóm J8687 - Anh Cứ Bỏ Mặc Em
Khánh Ngọc & Nhật Tinh Anh - Mình Em Với Em
Cẩm Ly - Áng Mây Buồn
Hoàng Châu - Thà Anh Nói Một Lời
Quách Tuấn Du & Uyên Trang - Một Lời Cho Mai Sau
Ngô Mai Trang & Nguyễn Phi Hùng & Quang Vinh - Hai Cộng Một Bằng Không
Khánh Ngọc & Nhật Tinh Anh - Tình Yêu Không Muộn Màng
Cẩm Ly - Làm Sao Em Biết
Hoàng Châu - Người Ta Nói Rằng
Hồng Ngọc - Ảo Ảnh Sa Mạc
Cẩm Ly - Đón Dâu
Uyên Trang - Nhớ Mãi Tình Đầu
Ngô Mai Trang & Phan Đình Tùng - Lỗi Lầm
Cẩm Ly - Mưa Rơi Cuối Tuần
Hoàng Châu - Thôi Anh Cứ Đi Đi
Uyên Trang - Thật Lòng Em Chẳng Muốn Như Thế
Cẩm Ly - Phút Biệt Ly
Hoàng Châu & Lưu Gia Bảo - Tình Yêu Trong Lo Âu
Uyên Trang - Tình Không Hối Tiếc
Cẩm Ly - Rồi Đó Mới Biết Đau Vì Yêu
Hồng Ngọc - Em Về
Lương Bính Hữu - Dằm Trong Tim
Hoàng Châu - Muộn Màng
Ngô Mai Trang - Khóc Mùa Đông
Phạm Khánh Hưng & Nhóm Mây Trắng - Chắc Anh Có Yêu Em
Ngô Mai Trang - Nỗi Buồn Riêng Em
Cẩm Ly - Sao Anh Ra Đi
Lương Bính Hữu - Trễ Hẹn Nữa Rồi
Khánh Ngọc - Không Phải Vì Em
Cẩm Ly - Tình Đắng
Phạm Huỳnh Anh - Giấc Mơ
Khánh Ngọc - Mộng Thủy Tinh
Cẩm Ly - Ước Mơ Của Tôi
Hoàng Châu - Trả Lại Em
Cẩm Ly - Mưa Bụi
Hoàng Châu - Yêu Mình Anh Thôi
Cẩm Ly - Em Sẽ Là Người Ra Đi
Phạm Huỳnh Anh - Không Đau Vì Quá Đau
Hoàng Châu - Em Không Buồn Nhưng Sẽ Khóc Vì Anh
Cẩm Ly - Người Đến Sau
Lương Bích Hữu - Cô Gái Trung Hoa
Vũ Trâm Anh - Con Tim Ngây Thơ
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice