Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:35:03 PM(UTC)
Volume 11 - Thành Phố Mưa Bay

01. Thanh Pho Mua Bay - Unknown
02. Tinh Khuc Chieu Mua - Unknown
03. Mong Duoi Hoa - Unknown
04. Toi Voi Troi Bo Vo - Unknown
05. Va Toi Cung Yeu Em - Unknown
06. Tuyet Trang - Unknown
07. Nguoi Tinh Tram Nam - Unknown
08. Han Mac Tu - Unknown
09. Nang Trung Hoa Xinh Dep - Unknown
10. Cay Dan Bo Quen - Unknown
11. Ngoai O Buon - Unknown
12. Nua Hon Thuong Dau - Unknown
13. Tau Dem Nam Cu - Unknown
14. Xin Mot Ngay Mai Co Nhau - Unknown
15. Giot Le Dai Trang - Unknown
16. Sau Le Bong - Unknown
17. Ao Em Chua Mac Mot Lan - Unknown
18. Tinh Nhu May Khoi - Unknown
19. Chieu Tay Do - Unknown
20. Biet Kinh Ky - Unknown
21. Hai Vi Sao Lac - Unknown
22. Mai Chi Ve - Unknown

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 4:38:28 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#2 Posted : Saturday, February 27, 2010 5:35:09 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
PVK 11_01 - Unknown - Thanh Pho Mua Bay
PVK 11_02 - Unknown - Tinh Khuc Chieu Mua
PVK 11_03 - Unknown - Mong Duoi Hoa
PVK 11_04 - Unknown - Toi Voi Troi Bo Vo
PVK 11_05 - Unknown - Va Toi Cung Yeu Em
PVK 11_06 - Unknown - Tuyet Trang
PVK 11_07 - Unknown - Nguoi Tinh Tram Nam
PVK 11_08 - Unknown - Han Mac Tu
PVK 11_09 - Unknown - Nang Trung Hoa Xinh Dep
PVK 11_10 - Unknown - Cay Dan Bo Quen
PVK 11_11 - Unknown - Ngoai O Buon
PVK 11_12 - Unknown - Nua Hon Thuong Dau
PVK 11_13 - Unknown - Tau Dem Nam Cu
PVK 11_14 - Unknown - Xin Mot Ngay Mai Co Nhau
PVK 11_15 - Unknown - Giot Le Dai Trang
PVK 11_16 - Unknown - Sau Le Bong
PVK 11_17 - Unknown - Ao Em Chua Mac Mot Lan
PVK 11_18 - Unknown - Tinh Nhu May Khoi
PVK 11_19 - Unknown - Chieu Tay Do
PVK 11_20 - Unknown - Biet Kinh Ky
PVK 11_21 - Unknown - Hai Vi Sao Lac
PVK 11_22 - Unknown - Mai Chi Ve
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#3 Posted : Saturday, February 27, 2010 6:20:46 PM(UTC)
Strong name structure: %album% - %sex% - %song%.tksns

PVK 11_01 - Thanh Nam - Thành phố mưa bay
PVK 11_02 - Thiếu Nữ - Tình khúc chiều mưa
PVK 11_03 - Thanh Nam - Mộng dưới hoa
PVK 11_04 - Thiếu Nữ - Tôi với trời bơ vơ
PVK 11_05 - Thanh Nam - Và tôi cũng yêu em
PVK 11_06 - Thanh Nam - Tuyết trắng
PVK 11_07 - Thiếu Nữ - Người tình trăm năm
PVK 11_08 - Thanh Nam - Hàn Mặc Tử
PVK 11_09 - Thiếu Nữ - Nàng Trung Hoa xinh đẹp
PVK 11_10 - Thanh Nam - Cây đàn bỏ quên
PVK 11_11 - Thanh Nam - Ngoại ô buồn
PVK 11_12 - Thiếu Nữ - Nửa hồn thương đau
PVK 11_13 - Thiếu Nữ - Tầu đêm năm cũ
PVK 11_14 - Thiếu Nữ - Xin một ngày mai có nhau
PVK 11_15 - Thanh Nam - Giọt lệ đài trang
PVK 11_16 - Thiếu Nữ - Sầu lẻ bóng
PVK 11_17 - Thanh Nam - Áo em chưa mặc một lần
PVK 11_18 - Thanh Nam - Tình như mây khói
PVK 11_19 - Thiếu Nữ - Chiều Tây Đô
PVK 11_20 - Thanh Nam - Biệt kinh kỳ
PVK 11_21 - Thiếu Nữ - Hai vì sao
PVK 11_22 - Thiếu Nữ - Mai chị về

Edited by user Saturday, February 27, 2010 6:24:24 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#4 Posted : Saturday, February 27, 2010 8:28:34 PM(UTC)
Vcdz382 wrote:
Strong name structure: %album% - %sex% - %song%.tksns

PVK 11_01 - Thanh Nam - Thành phố mưa bay
PVK 11_02 - Thiếu Nữ - Tình khúc chiều mưa
PVK 11_03 - Thanh Nam - Mộng dưới hoa
PVK 11_04 - Thiếu Nữ - Tôi với trời bơ vơ
PVK 11_05 - Thanh Nam - Và tôi cũng yêu em
PVK 11_06 - Thanh Nam - Tuyết trắng
PVK 11_07 - Thiếu Nữ - Người tình trăm năm
PVK 11_08 - Thanh Nam - Hàn Mặc Tử
PVK 11_09 - Thiếu Nữ - Nàng Trung Hoa xinh đẹp
PVK 11_10 - Thanh Nam - Cây đàn bỏ quên
PVK 11_11 - Thanh Nam - Ngoại ô buồn
PVK 11_12 - Thiếu Nữ - Nửa hồn thương đau
PVK 11_13 - Thiếu Nữ - Tầu đêm năm cũ
PVK 11_14 - Thiếu Nữ - Xin một ngày mai có nhau
PVK 11_15 - Thanh Nam - Giọt lệ đài trang
PVK 11_16 - Thiếu Nữ - Sầu lẻ bóng
PVK 11_17 - Thanh Nam - Áo em chưa mặc một lần
PVK 11_18 - Thanh Nam - Tình như mây khói
PVK 11_19 - Thiếu Nữ - Chiều Tây Đô
PVK 11_20 - Thanh Nam - Biệt kinh kỳ
PVK 11_21 - Thiếu Nữ - Hai vì sao lạc
PVK 11_22 - Thiếu Nữ - Mai chị về

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: langdunam2005
#5 Posted : Friday, April 16, 2010 12:40:10 PM(UTC)
Chào tất cả, xin cho hỏi làm sao tui có thể download mấy bài hát của cái dvd này dị? Cám ơn bạn đã post cho xin và chúc vui tất cả
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice