Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Đừng Xa Em Đêm Nay
#1 Posted : Friday, August 06, 2010 7:33:22 AM(UTC)
--Updated as of 01/31/2012 by moderator:V PIN lên dùm :

Youth Entertainment 01
Youth Entertainment 02
Youth Entertainment 03
Youth Entertainment 05
Youth Entertainment 06
Youth Entertainment 07
Youth Entertainment 09
Youth Entertainment 11
Youth Entertainment 12
Youth Entertainment 13
Youth Entertainment 14
Youth Entertainment 15
Youth Entertainment 17
Youth Entertainment 18
Youth Entertainment 19
Youth Entertainment 20
Youth Entertainment 21
Youth Entertainment 24
Youth Entertainment 25
Youth Entertainment 27
Youth Entertainment 29
Youth Entertainment 30
Youth Entertainment 31
Youth Entertainment 32
Youth Entertainment 34
Youth Entertainment 35
Youth Entertainment 36
Youth Entertainment 37
Youth Entertainment 38
Youth Entertainment 39
Youth Entertainment 41
Youth Entertainment 42
Youth Entertainment 43
Youth Entertainment 44
Youth Entertainment 45
Youth Entertainment 46
Youth Entertainment 47
Youth Entertainment 48
Youth Entertainment 49
Youth Entertainment 50
Youth Entertainment 51
Youth Entertainment 52
Youth Entertainment 53
Youth Entertainment 54
Youth Entertainment 55
Youth Entertainment 56
Youth Entertainment 57
Youth Entertainment 58
Youth Entertainment 59
Youth Entertainment 61
Youth Entertainment 62
Youth Entertainment 64
Youth Entertainment 65
Youth Entertainment 66
Youth Entertainment 67
Youth Entertainment 68
Youth Entertainment 70
Youth Entertainment 71
Youth Entertainment 77
Youth Entertainment 78
Youth Entertainment 79
Youth Entertainment 80
Youth Entertainment 81
Youth Entertainment 82
Youth Entertainment 83
Youth Entertainment 85
Youth Entertainment 86
Youth Entertainment 87
Youth Entertainment 88
Youth Entertainment 89
Youth Entertainment 90
Youth Entertainment 91
Youth Entertainment 92
Youth Entertainment 93
Youth Entertainment 94
Youth Entertainment 95
Youth Entertainment 96
Youth Entertainment 98
Youth Entertainment 99
Youth Entertainment 100
Youth Entertainment 101
Youth Entertainment 102
Youth Entertainment 103
Youth Entertainment 104
Youth Entertainment 105
Youth Entertainment 106
Youth Entertainment 107

============

YE Quang Dũng - Những Tình Khúc Bất Hủ 3

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:11:35 AM(UTC)  | Reason: Updated

Thuở nào hai đứa bên nhau
Hồn em mơ mộng dạt dào tình xuân
Thả thuyền theo dọc bến sông
Trời xanh nước biếc trong lòng nhởn nhơ

Đời sao đẹp tựa bài thơ
Lá vàng rơi rụng vật vờ bay bay
Bao nhiêu kỷ niệm còn đây
Giờ như sống lại vun đầy nhớ thương

*ThuongBuon*
User: Hai Lúa
#2 Posted : Saturday, July 30, 2011 11:38:05 AM(UTC)
This index needs update. T, are you able to edit now? Let me know.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: tkaraokeuser
#3 Posted : Saturday, July 30, 2011 12:10:28 PM(UTC)
Originally Posted by: DJ Vcdz Go to Quoted Post
This index needs update. T, are you able to edit now? Let me know.


Yes, Sir. Will do that soon. :)

I'll let you know once it's done so that you can lock back the mod's access to this sub-forum. Since I'm one of the most-wanted in disguise, it's just very dangerous to let loose or allow to be at large...jk :)User: Hai Lúa
#4 Posted : Saturday, July 30, 2011 12:13:47 PM(UTC)
Originally Posted by: tkaraokeuser Go to Quoted Post
Yes, Sir. Will do that soon. :)

I'll let you know once it's done so that you can lock back the mod's access to this sub-forum. Since I'm one of the most-wanted in disguise, it's just very dangerous to let loose or allow to be at large...jk :)

Thanks! This sub-forum still require MOD's permission to edit/delete. It requires the "Listing Editor" mod role and you are one now. Others w/o this role can't edit/delete so don't worry. I trusted you w/ my lifez [winkz], can't I trust you w/ this sub-forum? Beside, there is daily database backups that can be used, if needed but the chance for that is about 0% [laugh][laugh]
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: tkaraokeuser
#5 Posted : Saturday, July 30, 2011 2:15:18 PM(UTC)

Just done, Sir. :) You can now remove the access. Thanks.

User: Hai Lúa
#6 Posted : Sunday, July 31, 2011 2:03:53 PM(UTC)
Originally Posted by: tkaraokeuser Go to Quoted Post
Just done, Sir. :) You can now remove the access. Thanks.


Thank you em [hon]
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: vietlouky
#7 Posted : Sunday, September 25, 2011 9:22:46 PM(UTC)
You forgot one, #36
Youth Entertainment 36 - Saigon Top Hits 4
User: tkaraokeuser
#8 Posted : Sunday, September 25, 2011 9:48:45 PM(UTC)
Originally Posted by: vietlouky Go to Quoted Post
You forgot one, #36
Youth Entertainment 36 - Saigon Top Hits 4


Can you please as well drop me the link of this DVD here? Thanks.
User: vietlouky
#9 Posted : Monday, September 26, 2011 9:04:54 PM(UTC)
Here is the link for Youth Ent. #36 - Saigon Top Hits 4
http://antispam.tkaraoke.com/MU.aspx?d=MYGQ6PXL
pass: tkaraoke
User: tkaraokeuser
#10 Posted : Wednesday, September 28, 2011 9:22:29 PM(UTC)
Just added link for Song List of YE 36.

Many thanks to vietlouky Offline for spotting that out and providing the Megaupload link. :)
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice