Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Saturday, February 27, 2010 6:21:13 AM(UTC)
Requires TKaraoke 1.3 or higher. Song name structure: %album% - %author% - %singer% - %song%.tksns.

VSK 20_01 - Anh Bang - Tam Doan - Bien Dau
VSK 20_02 - Anh Bang - Khanh Hoang - Tam Hon Co Don
VSK 20_03 - Vinh Su - Tam Doan - Ngoeo Tay Nhau The
VSK 20_04 - To Thanh Son - Ngoc Ho - Chut Ky Niem Buon
VSK 20_05 - Thuc Dang - Tam Doan - Dau Chan Ky Niem
VSK 20_06 - Song Ngoc - Khanh Hoang - Chuyen Tinh Be Nho
VSK 20_07 - To Thanh Tung - Tam Doan - Tinh Cay Va Dat
VSK 20_08 - Dynh Tram Ca - Ngoc Ho - Ben Cau Nho Nguoi
VSK 20_09 - Tuan Hai, Le Kim Khanh - Tam Doan - Trot Dai
VSK 20_10 - Van Phung - Khanh Hoang - Gia Tu Dem Mua
VSK 20_11 - Truong Quang Tuan - Tam Doan - Tu Tinh Ly Cay Bong
VSK 20_12 - Khanh Bang - Ngoc Ho - Tha Dung Yeu Nhau
VSK 20_13 - Hoang Trang - Tam Doan - Khong Bao Gio Quen Anh
VSK 20_14 - Tu Nhi - Khanh Hoang - Neu Chung Minh Cach Tro
VSK 20_15 - Dan Ca - Tam Doan - Gio Mat Trang Thanh
VSK 20_16 - Y Vu - Ngoc Ho - Dien
VSK 20_17 - Anh Bang - Khanh Hoang - Lien Khuc Dem Vu Truong
VSK 20_18 - Vu Hoang - Ngoc Ho - Lang Tham
VSK 20_19 - Unknown - Tam Doan - Tinh Tuoi O Mai
VSK 20_20 - Chau Ky, Ho Dinh Phuong - Ngoc Ho - Mai Lo Minh Xa Nhau

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:37:23 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: Nu_B
#2 Posted : Sunday, October 31, 2010 3:28:10 PM(UTC)
Song name structure: %album% - %singer% - %song%.tksns

Van Son K20_01 - Tam Doan - Bien Dau
Van Son K20_02 - Khanh Hoang - Tam Hon Co Don
Van Son K20_03 - Tam Doan - Ngoeo Tay Nhau The
Van Son K20_04 - Ngoc Ho - Chut Ky Niem Buon
Van Son K20_05 - Tam Doan - Dau Chan Ky Niem
Van Son K20_06 - Khanh Hoang - Chuyen Tinh Be Nho
Van Son K20_07 - Tam Doan - Tinh Cay Va Dat
Van Son K20_08 - Ngoc Ho - Ben Cau Nho Nguoi
Van Son K20_09 - Tam Doan - Trot Dai
Van Son K20_10 - Khanh Hoang - Gia Tu Dem Mua
Van Son K20_11 - Tam Doan - Tu Tinh Ly Cay Bong
Van Son K20_12 - Ngoc Ho - Tha Dung Yeu Nhau
Van Son K20_13 - Tam Doan - Khong Bao Gio Quen Anh
Van Son K20_14 - Khanh Hoang - Neu Chung Minh Cach Tro
Van Son K20_15 - Tam Doan - Gio Mat Trang Thanh
Van Son K20_16 - Ngoc Ho - Dien
Van Son K20_17 - Khanh Hoang - Lien Khuc Dem Vu Truong
Van Son K20_18 - Ngoc Ho - Lang Tham
Van Son K20_19 - Tam Doan - Tinh Tuoi O Mai
Van Son K20_20 - Ngoc Ho - Mai Lo Minh Xa Nhau
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: qpham2
#3 Posted : Tuesday, September 20, 2011 12:45:05 AM(UTC)
VSK20_01 - Tâm Đoan - Biển Dâu
VSK20_02 - Khánh Hoàng - Tâm Hồn Cô Đơn
VSK20_03 - Tâm Đoan - Ngoẹo Tay Nhau Thề
VSK20_04 - Ngọc Hồ - Chút Kỷ Niệm Buồn
VSK20_05 - Tâm Đoan - Dấu Chân Kỷ Niệm
VSK20_06 - Khánh Hoàng - Chuyện Tình Bé Nhỏ
VSK20_07 - Tâm Đoan - Tình Cây Và Đất
VSK20_08 - Ngọc Hồ - Bên Cầu Nhớ Người
VSK20_09 - Tâm Đoan - Trót Dại
VSK20_10 - Khánh Hoàng - Giã Từ Đêm Mưa
VSK20_11 - Tâm Đoan - Tự Tình Lý Cây Bông
VSK20_12 - Ngọc Hồ - Thà Đừng Yêu Nhau
VSK20_13 - Tâm Đoan - Không Bao Giờ Quên Anh
VSK20_14 - Khánh Hoàng - Nếu Chúng Mình Cách Trở
VSK20_15 - Tâm Đoan - Gió Mát Trăng Thanh
VSK20_16 - Ngọc Hồ - Điên
VSK20_17 - Khánh Hoàng - Liên Khúc Đêm Vũ Trường
VSK20_18 - Ngọc Hồ - Lặng Thầm
VSK20_19 - Tâm Đoan - Tình Tuổi Ô Mai
VSK20_20 - Ngọc Hồ - Mai Lỡ Mình Xa Nhau
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice