Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

13 Pages<1234>»
Options
Go to last post Go to first unread
User: Nu_B
#11 Posted : Wednesday, August 03, 2011 9:54:19 AM(UTC)
Originally Posted by: tUyET dEn Go to Quoted Post
awesome!!
now just wait for it to be released with the new TK Pro!![woot] [woot] [woot]

T O N I G H T [cool] Read my lips kakaka
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: Tuyết Thảo
#12 Posted : Wednesday, August 03, 2011 1:44:39 PM(UTC)
sao em humzzz lam dduoczzzzzzzz!!!!!!!!!!!! [confused] [confused]
UserPostedImage
User: Nu_B
#13 Posted : Wednesday, August 03, 2011 1:56:17 PM(UTC)
Originally Posted by: Tuyết Thảo Go to Quoted Post
sao em humzzz lam dduoczzzzzzzz!!!!!!!!!!!! [confused] [confused]

Làm cái gì TTz? [lol] Coi chừng có người nghĩ bậy [cool]
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: Tuyết Thảo
#14 Posted : Wednesday, August 03, 2011 2:08:25 PM(UTC)
Originally Posted by: Nu_B Go to Quoted Post
Làm cái gì TTz? [lol] Coi chừng có người nghĩ bậy [cool]cai searchin' listzz cua emzz ... Ua, co'a ly henzz ... nhieu khi e viet cumz dze hieu lamzz ghe^^^^zzzz a' hahahzzzzzzzzzzzzzz[lol]
UserPostedImage
User: Hai Lúa
#15 Posted : Wednesday, August 03, 2011 2:29:27 PM(UTC)
TTz muốn "làm" gì đây?? [sneaky]
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#16 Posted : Wednesday, August 03, 2011 4:13:17 PM(UTC)
Pro version 1.5.016 has been released, it supports this Online Songbook feature. Download it here.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Tuyết Thảo
#17 Posted : Wednesday, August 03, 2011 4:46:04 PM(UTC)
Originally Posted by: DJ Vcdz Go to Quoted Post
TTz muốn "làm" gì đây?? [sneaky]Humz bi'tzzz .... bi't la chi? "Muonz" thuizzzz ....... [laugh] [laugh]
UserPostedImage
User: tUyET dEn
#18 Posted : Wednesday, August 03, 2011 4:50:57 PM(UTC)
Originally Posted by: DJ Vcdz Go to Quoted Post
Pro version 1.5.016 has been released, it supports this Online Songbook feature. Download it here.


[thumbup] [thumbup] [thumbup] [thumbup] [thumbup] [thumbup] [thumbup] [thumbup]

...

User: Nu_B
#19 Posted : Wednesday, August 03, 2011 5:11:35 PM(UTC)
Originally Posted by: DJ Vcdz Go to Quoted Post
Pro version 1.5.016 has been released, it supports this Online Songbook feature. Download it here.

Thanks a million [biggrin]
Here is my song book:
http://sb.tkaraoke.com/3049/
[cool]
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: Hai Lúa
#20 Posted : Wednesday, August 03, 2011 6:25:20 PM(UTC)
Ai dùng feature mới này bị error sau thì try again, lỗi này đã được sửa:
Quote:
Your account can't use the Online Songbook feature.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest (4)
13 Pages<1234>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice