Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Gada
#1 Posted : Friday, July 22, 2011 7:05:26 AM(UTC)
Phượng Hoàng 23 - Những Bài Tình Ca Dang Dỡ

Normalized using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
Phượng Hoàng 23_01 - Trường Vũ - Đoạn Tuyệt
Phượng Hoàng 23_02 - Trường Vũ - Xa Người Mình Yêu
Phượng Hoàng 23_03 - Phi Nhung - Chuyện Tình Ông Bướm
Phượng Hoàng 23_04 - Hoài Nam - Khóc Thầm
Phượng Hoàng 23_05 - Trường Vũ - Sợ Tình Ta Dang Dỡ
Phượng Hoàng 23_06 - Phi Nhung - Bông Điên Điển
Phượng Hoàng 23_07 - Trường Vũ - Hoa Sứ Nhà Nàng
Phượng Hoàng 23_08 - Trường Vũ - Em Hãy Về Đi
Phượng Hoàng 23_09 - Quan Kim Thủy - Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao
Phượng Hoàng 23_10 - Trường Vũ - Chuyến Đò Không Em
Phượng Hoàng 23_11 - Trường Vũ - Đoạn Tái Bút 2
Phượng Hoàng 23_12 - Phi Nhung - Tình Cờ Gặp Nhau
Phượng Hoàng 23_13 - Trường Vũ - Tình Yêu Cách Trở
Phượng Hoàng 23_14 - Trường Vũ - Chuyện Ngày Xưa
Phượng Hoàng 23_15 - Phi Nhung - Trúc Đào
Phượng Hoàng 23_16 - Trường Vũ - Đừng Nhắc Chuyện Lòng
Phượng Hoàng 23_17 - Trường Vũ - Đồi Thông Hai Mộ 2
Phượng Hoàng 23_18 - Phi Nhung - Mưa Qua Phố Vắng

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:41:49 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Tôi biết yêu em cũng bằng thừa
Không tiền, không của lấy gì yêu?
Anh Văn, ngoại ngữ người ta giỏi
Riêng anh chỉ biết nói "yêu em!"
À đây tìm được phần mềm mới
Ôm mi-cro mà ngỡ ôm em
Không cần đầu máy hay đĩa gốc
Em ơi anh hát bài Liên Khúc Nghèo!
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice