Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages<12
Options
Go to last post Go to first unread
User: Nu_B
#11 Posted : Sunday, May 15, 2011 6:26:59 AM(UTC)
Originally Posted by: TP624 Go to Quoted Post
OK tôi đã thử dvd của Cẫm Ly & Quốc đại và thấy cái " Audio Bit Rate 1536 kbps " quá cao cho nên TKT hỏng handle nỗi . Đợi ông V coi và chỉnh lại cho tkt làm việc [laugh]
- Thông thường các dvd của hải ngoại họ làm khoản 320 kbps trở xuống , hỏng biết sao ở vn họ làm cao quá mà âm thanh vẫn ẹ [lol]

Cao quá mình với hổng tới kakaka, cám ơn nghen TP [mellow]
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: inox01
#12 Posted : Friday, June 03, 2011 6:32:45 AM(UTC)
Originally Posted by: TP624 Go to Quoted Post
OK tôi đã thử dvd của Cẫm Ly & Quốc đại và thấy cái " Audio Bit Rate 1536 kbps " quá cao cho nên TKT hỏng handle nỗi . Đợi ông V coi và chỉnh lại cho tkt làm việc [laugh]
- Thông thường các dvd của hải ngoại họ làm khoản 320 kbps trở xuống , hỏng biết sao ở vn họ làm cao quá mà âm thanh vẫn ẹ [lol]


Hehe, em cũng bị lỗi y chang với 2 DVD Cẩm Ly - Quốc Đại [crying]

Edited by user Friday, June 03, 2011 6:36:24 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
2 Pages<12
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice