Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: andy82
#1 Posted : Saturday, March 13, 2010 2:32:10 PM(UTC)
NDBD_Gold02_01 - Elvis Phương - Một lần miền viễn xót xa
NDBD_Gold02_02 - Ngọc Lan - Mưa Sài Gòn nắng Cali
NDBD_Gold02_03 - Lệ Hằng - Lòng mẹ
NDBD_Gold02_04 - Chế Linh - Sài Gòn niềm nhớ không tên
NDBD_Gold02_05 - Tuấn Vũ - Qua cơn mê
NDBD_Gold02_06 - Trúc Mi - Em đi chùa Hương
NDBD_Gold02_07 - Thái Châu - Chiếc lá cuối cùng
NDBD_Gold02_08 - Chế Linh - Tình buồn
NDBD_Gold02_09 - Ngọc Lan - Cánh chim trời
NDBD_Gold02_10 - Lệ Hằng - Một chút quà cho quê hương
NDBD_Gold02_11 - Elvis Phương - Người tình và quê hương
NDBD_Gold02_12 - Hương Lan & Nguyễn Sơn - Lòng mẹ 2
NDBD_Gold02_13 - Thái Châu - Tình lỡ
NDBD_Gold02_14 - Trúc Mi & Tuấn Vũ - Em hậu phương, anh tiền tuyến
NDBD_Gold02_15 - Chế Linh - Mười năm tình cũ
NDBD_Gold02_16 - Ngọc Lan - Sài Gòn ơi vĩnh biệt
NDBD_Gold02_17 - Elvis Phương - Mùa thu lá bay
NDBD_Gold02_18 - Chế Linh - Sang ngang
[thumbup]

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:46:03 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: luvejust4fun
#2 Posted : Friday, May 07, 2010 2:48:40 PM(UTC)
Thanks so much 4sharing:)
User: hai_413
#3 Posted : Thursday, June 10, 2010 6:11:59 AM(UTC)
thank you for sharing ...
User: michaelvantran
#4 Posted : Wednesday, February 23, 2011 8:51:22 PM(UTC)
Thank you for sharing.
User: khanhlam
#5 Posted : Saturday, June 15, 2013 9:21:50 PM(UTC)
kho thay link vay [confused]
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice